Artykuł sponsorowany Główne obowiązki kierownika budowy

Główne obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy to w skrócie osoba, na którą spada odpowiedzialność za sposób, w jaki to przeprowadzone zostają poszczególne prace budowlane. Co więcej, zadaniem kierownika budowy jest także zadbanie o wykonanie prac w zgodzie z przewidywanym projektem. Nie jest to jednak wszystko, o czym warto wiedzieć w związku z tym tematem, dlatego też po więcej informacji zapraszamy poniżej.

Podstawowe obowiązki

Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy od razu do wyszczególnienia najważniejszych obowiązków, jakie to są bezpośrednio związane z pozycją kierownika budowy. I tak, trzeba tutaj wspomnieć przede wszystkim o przejęciu w zgodzie z odpowiednimi protokołami terenu budowy od inwestora. Co więcej, zadaniem kierownika budowy będzie tutaj także stosowne zabezpieczenie terenu budowy tak, aby wszystko było na swoim miejscu. Zadanie kierownika budowy stanowi także prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z budową, a także zapewnienie wytyczenia obiektu pod kątem geodezyjnym. Kierownik budowy będzie musiał także w stosowny sposób zadbać o zorganizowanie budowy oraz oczywiście kierowanie nią w sposób, który to jest zgodny z wytycznymi określonymi w projekcie.

Przy tym, warto zaznaczyć, że budowa musi przebiegać w zgodzie nie tylko z wytycznymi w projekcie, ale także z tym, co zamieszczone zostało w ramach decyzji o pozwolenie na budowę oraz w zgodzie z wszelkimi obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Obowiązki kierownika budowy na tym się oczywiście nie kończą, gdyż w pewnych sytuacjach osoba zajmująca to stanowisko powinna również wstrzymać roboty budowlane. Dochodzi do tego szczególnie w momencie, gdy stwierdzono możliwość powstania pewnego rodzaju zagrożenia, a dodatkowo niezbędne będzie w tym przypadku również zawiadomienie o sytuacji odpowiednich organów. Czasami, niezbędne okazuje się również zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, który to dotyczy wyżej wspomnianego wstrzymania robót budowlanych.

To nie wszystko

Praca wykonywana przez kierownika budowy wiąże się jeszcze z wieloma obowiązkami. Zanim jednak przejdziemy do ich opisywania, chcielibyśmy nadmienić, że tekst ten powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Andrzej Jesień - Doradztwo Budowlane świadczącej usługi związane z nadzorem budowlanym. I tak, udało nam się ustalić chociażby to, że wspomniane wyżej wstrzymanie robót budowlanych może wynikać także z faktu, że są one nie wykonywane w zgodzie z konkretnym projektem. Jak łatwo się więc domyślić, kolejny obowiązek kierownika budowy stanowi realizowanie wszelkich zaleceń, jakie to zostały zamieszczone w ramach dziennika budowy. Oprócz tego, kierownik budowy powinien również zgłaszać inwestorowi wykonane roboty do odbioru lub najpierw sprawdzenia.

Dotyczy to szczególnie takiego rodzaju robót budowlanych, które to zostaną zakryte w dalszym ciągu wykonywania poszczególnych prac związanych z realizacją projektu. Zdecydowanie nie jest to wszystko, o czym trzeba wspomnieć w związku z obowiązkami kierownika budowy, gdyż osoba zajmująca tego rodzaju stanowisko powinna dodatkowo zapewnić przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami oraz ustalonych w ramach spisanej umowy sprawdzeń oraz prób instalacji czy też urządzeń technicznych. To samo dotyczy również sprawdzania przewodów kominowych, przy czym czynności te trzeba wykonać przed zgłoszeniem obiektu do odbioru.

Słowem końca

Na koniec, omawiając poszczególne obowiązki kierownika budowy dobrze będzie wspomnieć jeszcze o kilku elementach. Mowa przede wszystkim o tym, że kierownik budowy musi zadbać o stosowne przygotowanie dokumentacji powykonawczej w związku z danym obiektem budowlanym. Ważne jest również to, aby kierownik budowy zgłosił dany obiekt budowlany do odbioru poprzez umieszczenie w dzienniku budowy odpowiedniego wpisu.  Jak można więc zauważyć, praca kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami o dość trudnym charakterze, dlatego też zanim podejmiemy się współpracy z konkretną osobą, pamiętajmy o stosownym upewnieniu się co do jej kwalifikacji.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas