Materiał Partnera Etapy związane z budową drogi

Etapy związane z budową drogi

Budowa drogi wymaga czasu i składa się z ważnych etapów przygotowawczych. Ich prawidłowy przebieg wpływa na jakość infrastruktury drogowej i zapewnia komfort jej użytkowania. Niezależnie od tego, na jakiej powierzchni będzie wykonana – na starym asfalcie czy na gołej ziemi – trzeba posiadać odpowiedni sprzęt i wiedzę do realizacji jej projektu. Jakie etapy możemy wyróżnić podczas budowy drogi?

Przygotowanie podłoża

Pierwszy etap budowy drogi związany jest z formułowaniem jej korpusu. Rozróżniamy w nim przede wszystkim prace polegające na wykonywaniu nasypów lub wykopów. Jeżeli droga asfaltowa budowana jest w danym miejscu po raz pierwszy, należy najpierw usunąć z niej humus. W przypadku starej drogi asfaltowej, trzeba natomiast rozkruszyć jej powierzchnię. Następnie – zagęścić odsłonięty grunt i odpowiednio go wyprofilować. Może wówczas wystąpić konieczność dodatkowego uziarnienia podłoża. Po przygotowaniu korpusu należy rozsiać na nim specjalistyczny cement, który zapewni prawidłową stabilizację podłoża. Następnie należy wymieszać grunt. Wszystkie prace powinny być wykonane sprawnie i w szybkim tempie. Po odczekaniu około siedmiu dni można przejść do następnego etapu budowy drogi asfaltowej.

Konstrukcja nawierzchni

Podczas budowy drogi należy znać schemat konstrukcji nawierzchni. Jej prawidłowe wykonanie ma istotne znaczenie dla powodzenia całego projektu. Nawierzchnia składa się z podbudowy i warstwy wiążącej. Podbudowa zaś z: podbudowy pomocniczej i zasadniczej. Podbudowa jest najniższą częścią nawierzchni a jej zadanie to przeniesienie ciężaru ruchu na podłoże. Podbudowa pomocnicza jest jej dolną warstwą i spełnia funkcję nośną, ale także zabezpieczającą przed działaniem wody i mrozu. Może składać się z warstwy: mrozochronnej, odsączającej i odcinającej. Zaś podbudowa zasadnicza – z warstwy wzmacniającej i wyrównawczej. Na warstwie wyrównawczej wykonuje się kolejną warstwę – opisaną w dalszej części i stanowiącą ostatni etap budowy drogi.

Warstwa ścieralna i odwodnienie drogi

Warstwę ścieralną zazwyczaj tworzą masy bitumiczne. Co istotne – podczas budowy dróg i autostrad czasami należy dodatkowo zastosować warstwę wiążąco-wytwórczą. Dokonując prawidłowego wyrównania stabilizacji, wystarczy utworzyć 4-6 cm warstwy ścieralnej. Warstwa ścieralna może być także wykonana z kostki brukowej lub betonowej – zależy to od przeznaczenia budowanej drogi i jej wcześniej przeanalizowanego planu wykonania. W niektórych przypadkach należy wykonać odwodnienie liniowe drogi. Do tego zadania trzeba podejść umiejętnie, biorąc pod uwagę istotne parametry, by zapobiec zalaniu nawierzchni drogowej. Jego podstawowymi elementami są korytka skrzynkowe i ruszty. Charakteryzuje je równa powierzchnia, łatwość montażu, wydajność hydrauliczną.

Konstrukcja budowy drugi składa się z kilku warstw, które powinny być wykonane w prawidłowy sposób. PHU "POL-AND" zajmuje się budową elementów infrastruktury drogowej, w tym korpusu, nawierzchni i odwodnienia.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas