Artykuł sponsorowany Dostawy gazów technicznych w butlach

Dostawy gazów technicznych w butlach

Gazy techniczne przekazywane są dzisiaj do różnego rodzaju przedsiębiorstw – chemicznych, elektronicznych, energetycznych, metalurgicznych, spożywczych, budowlanych, hutniczych, czy farmaceutycznych – głównie w postaci sprężonej w specjalnych butlach. One zaś występują w różnych rozmiarach, a także kolorach, które mają duże znaczenie przy bezpiecznym tranzycie towarów, a następnie przy ich wykorzystaniu.

Oznakowanie butli gazów technicznych

Sposoby oznakowania butli gazów technicznych, w tym czynników chłodniczych, zostały określone przez restrykcyjne normy, które muszą być przestrzegane przez zarówno dystrybutorów, producentów, a także użytkowników. Najważniejszą regulacją jest zatem norma PN-EN 1089-3:1999, która określa między innymi kolory butli danych gazów technicznych:

 • tlen – barwa butli niebieska, u góry biała, napisy czarne,
 • wodór, metan, propan – barwa butli szara z częścią górną czerwoną, napisy czarne,
 • azot – barwa butli szara, napisy czarne,
 • amoniak, chlor, chlorowodór – barwa butli szara u góry żółta, napisy czarne,
 • argon – barwa butli szara u góry ciemnozielona, napisy czarne,
 • hel 4.6 – barwa butli szara u góry brązowa, napisy czarne,
 • acetylen – barwa butli kasztanowa, napisy białe,
 • dwutlenek węgla – barwa butli szara.

Oprócz regulacji dotyczących kolorów, ważne są także systemy kodowania, które umieszczane są w formie specjalnych trudnych do oderwania naklejek. To na nich muszą być naniesione wszystkie dane techniczne określonego produktu. Zalicza się do nich:

1. Nazwę handlową produktu. 2. Numer GA zgodnie z katalogiem produktów. 3. Wzór chemiczny. 4. Informacje dodatkowe powiązane z przeznaczeniem produktu. 5. Zwroty H i P zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP). 6. Piktogramy ADR/GHS. 7. Nr WE (nie dotyczy mieszanin). 8. Numer UN. 9. Prawidłowa nazwa przewozowa zgodnie z ADR. 10. Informacje dotyczące prawidłowego postępowania z opakowaniem. 11. Dane kontaktowe producenta/dystrybutora 12. Hasło ostrzegawcze zgodnie z CLP. 13. Identyfikator etykiety odpowiadający numerowi karty charakterystyki. 14. Wersja etykiety (MM/RR). 15. Kod QR. 16. Numer etykiety.

Rodzaje butli gazowych

Jeśli chodzi o butle gazowe, warto wiedzieć, że dzisiaj najpopularniej wykorzystywanymi, są te zaliczane do grupy 1 i 2. Nimi transportowane są kolejno: powietrze, argon, tlen, azot, hel, oraz butan, propan, LPG, czy dwutlenek węgla – mowa o konstrukcjach, które wykorzystywane, są między innymi w domach i sprzedawane także klientom indywidualnym. Jeśli chodzi o klasyfikację butli gazowych ze względu na pojemność, wyróżnia się zaś:

 • małe butle,
 • duże butle wysokociśnieniowe,
 • instalacje butlowe,
 • wiązki butlowe,
 • zbiorniki przewozowe,
 • a także zbiorniki kriogeniczne.

Najczęściej jednak dystrybutorzy gazów technicznych w Polsce, gwarantują wspomniane standardowe butle, które mogą być jednak wyposażone w specjalne zawory ze zintegrowanym reduktorem. Takie oferuje między innymi do acetylenu (Reduktor PERUN RBA-0,15 Acetylen) Dom gazów technicznych nr 329 z Radomia, z którego ofertą warto zapoznać się na dedykowanej stronie dostawagazu.com. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas