Artykuł sponsorowany Dlaczego warto zdecydować się na wykonanie badania wody ze studni głębinowej?

Dlaczego warto zdecydować się na wykonanie badania wody ze studni głębinowej?

Inwestorzy budowlani, którzy nie mają możliwości podłączenia się pod ogólną sieć wodociągową, muszą skorzystać z ujęcia niezależnego. Jeżeli woda pochodząca ze studni głębinowej ma być wykorzystywana również do konsumpcji, musi zostać poddana specjalistycznym badaniom, których celem jest określenie jej składu chemicznego i wykrycie potencjalnych zanieczyszczeń. Z jakimi szczegółowymi informacjami na ten temat warto się zapoznać?

Czym może być zanieczyszczona woda?


Na samym wstępie warto wyraźnie podkreślić, iż długotrwałe spożywanie zanieczyszczonej wody niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Na pojawienie się różnego rodzaju dolegliwości narażone są przede wszystkim osoby starsze oraz dzieci. Dlatego też w przypadku dostrzeżenia pierwszych objawów tego, że właściwości fizykochemiczne wody uległy zmianie, należy reagować natychmiast. Z pewnością wyda się to tym istotniejsze, im bardziej uświadomimy sobie, jak wiele groźnych związków znajduje się w zanieczyszczonej wodzie.

Mowa tutaj głównie o metalach ciężkich takich jak m.in. ołów, rtęć czy kadm, a także o równie niebezpiecznych związkach organicznych, do których zaliczają się stosowane w rolnictwie pestycydy oraz węglowodory. Oczywiście nie należy zapominać o ewentualności pojawienia się groźnych bakterii chorobotwórczych. Zanieczyszczona woda zmienia swój zapach, smak, mętność oraz barwę. Za tak stan rzeczy może odpowiadać wiele czynników, aczkolwiek zazwyczaj świadczy to o pojawieniu się rozszczelnienia w ujęciu. Co jeszcze warto wiedzieć?

Jak często wykonywać badanie?


Niestety na to pytanie nie da odpowiedzieć się w sposób jednoznaczny. Niemniej jednak specjaliści z branży są zgodni co do tego, że badanie wody powinno być przeprowadzane przynajmniej raz do roku. I choć oczywiście wiąże się to z pewnymi wydatkami, to ewentualne próby zaoszczędzenia na tym procesie są równoznaczne z oszczędzaniem na własnym zdrowiu. Właściwości wody zawsze należy po prostu obserwować, a w razie zaistnienia takiej konieczności, jak najszybciej reagować. Wykonując tego typu badania, zapewniamy zdrową i bezpieczną wodę dla wszystkich domowników. Na podstawie analizy wody wybiera się odpowiednie urządzenia lub metody oczyszczające ją. Dlatego też – nawet jeśli problem zaistnieje – można się go bardzo sprawnie pozbyć.

Ze względu na ogromną odpowiedzialność oraz konieczność wykorzystania specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, badanie składu wody warto zlecić najbardziej doświadczonym fachowcom. Zdecydowanie zaliczają się do nich pracownicy firmy Geolog, którzy dzięki swojej rzetelności oraz umiejętności podejścia do każdego zlecenia w sposób indywidualny, ugruntowali sobie pozycję jednych z najlepszych w regionie. Trzeba także pamiętać, że wyraźnymi powodami do przeprowadzenia analizy wody w studniach są także powodzie, długotrwałe nieużytkowanie, każdorazowe wejście człowieka do studni czy sytuacja, w której dojdzie do zatrucia lub innych objawów.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas