Materiał Partnera Geodezyjne rozgraniczenia nieruchomości

Geodezyjne rozgraniczenia nieruchomości

Czasami granica między nieruchomościami stanowi kwestię sporną, dlatego też w takich sytuacjach wykonuje się geodezyjne rozgraniczenie. Określa ono główne punkty i linie graniczne na danym gruncie. Taki proces może być przeprowadzony zarówno na wniosek urzędu, jak i osoby prywatnej. Na czym więc dokładnie polega geodezyjne ustalanie granic? Jakie metody w tym celu stosują geodeci?

Ustalenie granic działki - kiedy należy wykonać?

Za przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości odpowiedzialny jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na której znajduje się sporny teren. Taki proces może być przeprowadzony na wniosek strony lub z urzędu. W tym pierwszym przypadku należy potrzebne dokumenty złożyć do właściwego organu, który następnie wyznacza geodetę do ustalenia granicy działki. Geodezyjne rozgraniczenie nieruchomości z urzędu natomiast przeprowadza się w trakcie wykonywania czynności scalenia gruntów lub w celu zaspokojenia potrzeby gospodarki narodowej. Według prawa geodezyjnego i kartograficznego rozgraniczenie nieruchomości wykonywane jest do określenia:

  • punktów i linii granicznych nieruchomości

  • granic z sąsiednimi nieruchomościami lub innymi terenami

  • linii brzegowej

Etapy pomiaru granic działek i nieruchomości

Rozgraniczenie odbywa się z udziałem doświadczonego geodety, który zajmuje się wyszukiwaniem wszelkich punktów granicznych. Takimi usługami zajmuje się Geodezja Prudnik, która wykona właściwy pomiar działki jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych lub podczas sporu o granice danego terenu. Rozgraniczenie geodezyjne zaczyna się od zgłoszenia pracy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Następnym etapem jest analiza informacji w otrzymanych dokumentach, przygotowanie szkicu z przebiegiem podziału granic, określenie terminu oraz doręczenie wezwania do stawienia się na gruncie. Do ustalenia granic wykorzystuje się geodezyjne pomiary fotogrametryczne, które polegają na odtworzeniu kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów na danym terenie. Przebieg rozgraniczenia obejmuje również znaki i ślady graniczne, mapy oraz punkty osnowy geodezyjnej.

Opracowanie:

Zbigniew Winnicki Usługi geodezyjne

Łąka Prudnicka , Nad Złotym Potokiem 18

Podziel się