Materiał Partnera Czym zajmuje się kartograf

Czym zajmuje się kartograf

Kartografia była znana ludziom już wiele wieków temu, ale od tamtego czasu rzecz jasna bardzo się zmieniła. Może nie jej zamysł, ale z całą pewnością zmieniły się technologie, w których wykonywane są mapy i ich dokładność. Dziś wielu osobom bardzo przydaje się pomoc kartografa, który zajmuje się indywidualnym sporządzaniem map. Jednak to nie wszystko, ponieważ ta dziedzina jest znacznie bardziej rozbudowana. Na czym polega praca kartografa?

Co robi kartograf?

Do zadań kartografa należy m.in. przygotowywanie graficznego oraz opisowego projektu map lub planów przeznaczonych zarówno dla specjalistów, jak i ogólnego użytku. To właśnie na podstawie pracy kartografa powstają wersje drukowane planów oraz map. Jeszcze do niedawna, projekty te powstawały na kalce. Istniała wtedy także specjalizacja, dlatego też nad jednym projektem najczęściej pracowało kilka osób. Aktualnie, wielu pracowników potrafi zastąpić komputer. Na rynku istnieje wiele firm, takich jak np. Geoprojekt Usługi Geodezyjne Przemysław Stolarczuk, której specjalizacją są m.in. mapy do celów projektowych.

Wymagania

Charakter tej pracy sprawia, że najbardziej pożądanymi cechami jest cierpliwość oraz wytrwałość. Kartograf musi przede wszystkim posiadać uzdolnienia twórcze, dostrzegać nowe, lepsze rozwiązania, dzięki którym mapa będzie bardziej czytelna, a tym samym bardziej funkcjonalna. Aby stworzyć dobry projekt mapy, niezbędna jest także wyobraźnia przestrzenna. Im wizja mapy będzie lepsza w głowie kartografa, tym lepszy będzie efekt końcowy. Podczas przystępowania do tworzenia projektu mapy, kartograf ma do czynienia z różnymi zdjęciami satelitarnymi o różnych skalach. Dokonując potrzebne pomiary oraz przeliczenia, z pewnością przydadzą mu się także zdolności rachunkowe. Niezwykle istotna w tym zawodzie jest również zdolność koncentracji. Ze względu na charakter pracy, kartograf musi być osobą dokładną i precyzyjną. Niezwykle ważną rolę odgrywa w tym zawodzie wzrok. Kartografem może zostać także osoba niedosłysząca bądź nawet taka, która porusza się na wózku inwalidzkim. Zdolności manualne także się przydają.

Warunki

Kartograf najczęściej pracuje w biurze bądź pracowni. Praca ta jest siedząca, w dużej mierze przy monitorze komputera, co może niekorzystnie wpływać na wzrok. Czasem dla lepszego opracowania mapy, kartograf decyduje się zobaczyć dany obiekt czy też miejsce bezpośrednio w terenie, a to wiąże się z krótkimi wyjazdami. Kartograf sam planuje sobie czas oraz tempo pracy, jednak najczęściej pracuje 8 godzin dziennie. Praca ta jest indywidualna oraz ma charakter samodzielny w zakresie wyboru sposobu wykonywania powierzonych kartografowi zadań.

Opracowanie:

Podziel się