Materiał Partnera Czym różni się beton towarowy od zwykłego?

Czym różni się beton towarowy od zwykłego?

Od tysięcy lat do wnoszenia różnorodnych obiektów wykorzystuje się materiał w postaci betonu. Na przestrzeni wieków zmieniały się sposób oraz receptura jego wytwarzania. Obecnie mieszanka być wyrabiana ręcznie na miejscu lub powstawać w zautomatyzowanym węźle betoniarskim jako beton towarowy. Druga metoda jest znacznie częściej stosowana i ceniona ze względu na właściwości użytkowe masy.

Właściwości betonu towarowego

Przede wszystkim cechuje go wysoka plastyczność, ale przede wszystkim bardzo wysoka wytrzymałość. Dodatkowo wytworzenie mieszanki nie wymaga wysokich nakładów surowców, dlatego jego cena jest dość przystępna, co przekłada się na jego wszechstronne zastosowanie na placach budowy. Ponadto skład oraz konkretne proporcje składników mieszanki są ściśle określone i muszą być zgodne z normą PN-EN 206+A1:2016-12. Ze względu na wymienione właściwości oraz ścisłe wytyczne, dotyczące jego produkcji, beton taki ma przede wszystkim zastosowanie podczas budowy różnych obiektów przy tworzeniu fundamentów, ścian, słupów, stropów, wieńców. Wspomniana wytrzymałość sprawia, że nadaje się idealnie do tworzenia konstrukcyjnych elementów nośnych. Ponadto jest materiałem wykorzystywanym w infrastrukturze drogowej oraz do produkcji prefabrykatów betonowych, na przykład kręgów, pustaków lub bloczków.

Sposób produkcji betonu

To podstawowe kryterium, które rozróżnia obydwa rodzaje materiału. Przede wszystkim pod pojęciem betonu towarowego kryje się mieszanka wytwarzana w zautomatyzowanych węzłach betoniarskich jak na przykład w Zakładzie Betoniarskim Lecha Trzosa w Łomiankach Dolnych. Do jego produkcji wykorzystuje się kruszywa drobne oraz grube, cement, wodę wraz z dodatkami uszlachetniającymi. Na skutek związania wszystkich wymienionych surowców masa zyskuje wymienione już wcześniej wymienione właściwości i twardnieje. Poszczególne składniki są precyzyjnie dozowane, dlatego beton towarowy wyróżnia się zawsze tymi samymi właściwościami. Na plac budowy jest transportowany betonowozami i na miejscu jego konkretne ilości zostają z pojazdu wypompowywane.

W przypadku betonu zwykłego stosuje się odmienne składniki, do których zalicza się cement portlandzki bądź hutniczy oraz mineralne kruszywo skalne, czyli piasek, żwir lub grys. W związku z tym można taką mieszankę przygotować samodzielnie na terenie inwestycji, jednakże zastosowanie za każdym idealnych proporcji jest niemal niemożliwe. To z kolei może powodować różnice we właściwościach poszczególnych partii i tym samym wpływać bezpośrednio na stabilności, jak również wytrzymałość konkretnej konstrukcji.

Opracowanie:

Zakład betoniarski Lech Trzos

Łomianki Dolne , Łużycka 38

Podziel się