Materiał Partnera Czym jest mapa do celów projektowych?

Czym jest mapa do celów projektowych?

Zakup działki pod inwestycję wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania projektu przez architekta. Przede wszystkim musimy zlecić geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych, która przedstawia faktyczny stan terenu. Jeśli wcześniej powstało już opracowanie, musi je uaktualnić, nanosząc na nie wszystkie budynki, drzewa i sieci podziemne. W dokumencie jest ujęty również sąsiadujący teren.

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych zawiera m.in.: ukształtowanie terenu, linie rozgraniczające, umiejscowienie obiektów i zieleni, sieci podziemne, ulice, granice klas gruntów czy gleb i linie zabudowy w obszarze o promieniu minimum 30 metrów od działki. Jest szczegółową aktualizacją mapy zasadniczej. Wykonywane pomiary przez geodetę, są odnotowane w dokumencie. Kiedy firma Askro Sebastian Skrobisz sporządzi opracowanie, możemy wystąpić do urzędu o pozwolenie na budowę i zlecić architektowi wykonanie projektu domu. Jednak wszystko się przedłuża w czasie, ponieważ przygotowanie mapy trwa ok. kilku tygodni, co jest uzależnione rodzaju i wielkości budowli. Warto zlecić jej wykonanie jak najwcześniej, by móc starać się o pozwolenie na rozpoczęcia inwestycji. Powinniśmy oczywiście wybrać solidnego geodetę z uprawnieniami.

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

Geodeta po zakończonej budowie, musi przeprowadzić pomiary sytuacyjne i wysokościowe, które mają na celu sprawdzenie rozmieszczenia wszystkich elementów na działce, czyli: budynków, parkingów, wjazdów, sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych. Sporządzana inwentaryzacja powykonawcza ma za zadanie skontrolowanie czy nie doszło do samowoli budowlanej. Geodeta zarejestruje wszystkie zmiany, jakie nastąpiły podczas prac budowlanych, nanosząc je na mapę projektową. Jeśli pomiary są zgodne z projektem budowlanym, kopia mapy jest przekazywana inwestorowi, a oryginał trafia do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Budynek może więc zostać oddany do użytku.

Opracowanie:

Askro Sebastian Skrobisz

Warszawa , Świerszcza 72

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas