Materiał Partnera Czym charakteryzuje się tłuczeń drogowy?

Czym charakteryzuje się tłuczeń drogowy?

Tłuczeń drogowy to rodzaj kruszywa mineralnego pochodzenia naturalnego o różnym uziarnieniu i kształcie. Jest to materiał powszechnie wykorzystywany przy pracach konstrukcyjnych i budowlanych w celu stabilizacji powierzchni pod drogi, ścieżki, parkingi i podjazdy oraz nasypy kolejowe. Tłuczeń drogowy to trwały wypełniacz, który gwarantuje wytrzymałość podłoża bez względu na warunki atmosferyczne i intensywność eksploatacji.

Właściwości tłucznia drogowego

Tłuczeń drogowy powstaje na skutek łamania i mechanicznego rozdrabniania skał litych. Najczęściej pozyskiwany jest z tak zwanego niesortu, czyli z pierwszego kruszenia. Dzięki przesortowaniu ziaren otrzymuje się surowiec charakteryzujący się określoną szorstkością i chropowatą powierzchnią. Poszczególne ziarna zwykle mają kształt zbliżony do sześcianu lub ostrosłupa, a wielkość cząstek mieści się w zakresie od 31,5 mm do 63 mm. Cechą charakterystyczną tłucznia jest niewielka zmienność barw, co wynika z technologii produkcji oraz naturalnego pochodzenia kruszywa. Tłuczeń drogowy najczęściej pozyskiwany jest ze skał magmowych, metamorficznych i osadowych. Są to bazalty, melafiry, diabazy, porfiry i gabra oraz gnejsy, serpentynity i amfibolity, a także dolomity, piaskowce, szarogłazy i wapienie.

Wart podkreślenia jest fakt, że tłuczeń drogowy musi spełniać restrykcyjne standardy zgodne z określonymi założeniami projektowymi. Sprzedawca kruszyw EMISTON z Lubina dostarcza surowiec najwyższej jakości, zgodny z obowiązującymi normami. Tłuczeń dostarczany jest odpowiednio wyposażonymi wywrotkami na terenie całej Polski oraz do krajów UE.

Zastosowanie tłucznia drogowego

Tłuczeń drogowy to surowiec wykorzystywany do utwardzania powierzchni dróg, ścieżek, podjazdów, parkingów i placów. Jest to doskonały wypełniacz, który trwale stabilizuje grunt i uodparnia nawierzchnię przed destrukcyjnym wpływem różnych czynników, na przykład atmosferycznych. Jest to niezastąpiony materiał do budowy nasypów kolejowych i tramwajowych, a także kruszywo stosowane przy umacnianiu skarp i ruchomych gruntów. Tłuczeń drogowy z powodzeniem może być użyty w roli wypełnienia fundamentów lub jako element systemu drenażu na terenach podmokłych. Oprócz tego tłuczeń może stanowić składnik mieszanek betonowych.

W budownictwie i drogownictwie oprócz tłucznia wykorzystuje się żwir, grys i kliniec, a także różne rodzaje kruszyw syntetycznych, które są efektem ubocznym działalności hutniczej lub górniczej. Poszczególne materiały różnią się pochodzeniem i wielkością uziarnienia.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas