Materiał Partnera Czy według prawa można łączyć ze sobą elementy rusztowań różnych producentów?

Czy według prawa można łączyć ze sobą elementy rusztowań różnych producentów?

Rusztowania umożliwiają bezpieczną i komfortową pracę na wysokościach, dlatego znajdują zastosowanie głównie w branży budowlanej. Konstrukcje tego typu są produkowane przez wiele firm i występują w różnych wariantach. W związku z tym zdarzają się czasami sytuacje, gdy dla uzyskania rusztowania o konkretnej wielkości montuje się go z elementów pochodzących od różnych producentów. Czy i kiedy polskie prawo dopuszcza tego rodzaju praktyki?

Jakie są rodzaje rusztowań?

Podziału rusztowań można dokonać według kilku kryteriów. Najważniejszym jest rodzaj konstrukcji. To ona determinuje ewentualną mieszalność elementów pochodzących od różnych producentów. W grupie tej znajdziemy rusztowania modułowe oraz stojakowe. Pierwsze z nich cechują się dość złożoną budową. Ich elementami rozpoznawczymi są rygle, a także stojaki zaopatrzone w złącza. Poszczególne moduły montuje się na rusztowaniu w odległości 0,5 m od siebie. Znacznie prostsze są rusztowania stojakowe, których elementy konstrukcyjne opierają się na specjalnych stojakach i dla większej stabilności zestawu są usztywniane za pomocą tężników, leżników oraz podłużnic. Kolejnym kryterium podziału rusztowań jest ich zastosowanie. Jak tłumaczy ekspert firmy Euro Rusztowania z Wrocławia oferującej sprzedaż i wynajem rusztowań:

Podział rusztowań pod kątem ich wykorzystania jest znacznie szerszy niż z punktu widzenia ich konstrukcji. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często do wykonania określonych prac można wykorzystać rusztowania o różnej konstrukcji. Przykładem niech będą roboty elewacyjne. Do ich wykonania z powodzeniem można użyć rusztowań jezdnych, jak też rusztowań stałych. Oczywiście istnieje grupa konstrukcji przeznaczona do zadań specjalnych jak choćby rusztowania kominowe stosowane w pracach dachowych. Należy jednak pamiętać, że rusztowanie to zawsze zestaw, który składa się z bardzo wielu pojedynczych elementów. Dobór poszczególnych części m.in. podestów, balustrad czy drabin i ich montaż powinien być dopasowany do potrzeb wykonywanej inwestycji.

W jakich sytuacjach można składać rusztowanie z elementów różnych producentów?

Rusztowanie jako konstrukcja budowlana o tymczasowym charakterze, służąca do utrzymywania osób, sprzętu i materiałów na wysokości nie wyczerpuje definicji obiektu budowlanego w żadnym zakresie. W związku z tym jego parametry techniczne oraz sposób montażu nie są regulowane przepisami prawa budowlanego. Znajdują jednak odzwierciedlenie w polskich i europejskich aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Z przepisów tych jasno wynika, że elementy rusztowań powinny być wykonane z materiałów, których jakość została potwierdzona badaniami materiałoznawczymi. Dodatkowo producent zobowiązany jest dołączyć do sprzedawanego zestawu czytelną instrukcję montażu. Dokument ten musi zawierać również maksymalne dopuszczalne obciążenia i wymiary pozwalające na bezpieczne użytkowanie rusztowania.

Praktyką jest, że rusztowania systemowe danego modelu są wytwarzane przez różnych producentów. Zdarza się także, że choć ich cechy fizyczne są takie same, to parametry techniczne np. maksymalne obciążenie i wymiary są inne. Mimo to mieszanie w jednym zestawie elementów rusztowań pochodzących od różnych producentów nie jest zabronione. Jednak dokonując takiej operacji, należy pamiętać o kilku zasadach z tym związanych. Najważniejsza mówi, że  mieszane elementy muszą być z sobą kompatybilne, czyli reprezentować ten sam model, a tym samym umożliwiać łączenie bez ingerencji w ich konstrukcję. Dotyczy to zarówno elementów uniwersalnych jak też szczegółowych. Poza tym składając rusztowanie z części różnych producentów, trzeba pamiętać, że konstrukcja finalna nie może przekraczać zaleceń producenta dotyczących obciążeń i wymiarów. W przypadku, kiedy każdy z producentów określił je na innym poziomie, należy brać pod uwagę niższe z nich.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas