Artykuł sponsorowany Cleanroomy do malowania proszkowego

Cleanroomy do malowania proszkowego

Malowanie proszkowe to nanoszenie farby w postaci proszku pistoletami natryskowymi. Dwie najpopularniejsze techniki malowania proszkowego to malowanie elektrostatyczne, w którym korzystamy z efektu ładowania farby w proszku specjalistycznymi urządzeniami oraz malowanie elektrokinetyczne z wykorzystaniem sprężonego powietrza. W nowoczesnych firmach wykorzystuje się do tego specjalne kabiny malarskie umieszczone w odpowiednio przygotowanych cleanroomach.


Co to są cleanroom’y?

„Cleanroom” to zbitka dwóch angielskich słów oznaczająca w dosłownym tłumaczeniu na język polski „czysty pokój”. W wolnym tłumaczeniu cleanroomy oznaczają specjalnie zorganizowane czyste strefy dla zabezpieczenia właściwego prowadzenia pewnych najróżniejszych procesów technologicznych. W takim ujęciu przymiotnik „czyste” należy raczej rozumieć jako odpowiednie, właściwe czy stosowne. Rzecz dotyczy oczywiście nie tylko omawianego tutaj malowania proszkowego, ale i wielu innych dziedzin naszego życia głównie w sferze badawczej, w służbie zdrowia, w produkcji farmaceutycznej, w różnego rodzaju laboratoriach, w przemyśle elektronicznym itd. Klasycznym i najbardziej znanym cleanroomem jest szpitalny blok operacyjny.

Wracając do głównego wątku naszego artykułu, postaramy się wyjaśnić, jaką rolę odgrywają cleanroomy w malowaniu proszkowym i jak są one urządzone, a skorzystamy przy tym z wiedzy, którą z nami podzielili się na ten temat  przedstawiciele firmy ZUGIL-Projekt z Wielunia.


Skuteczne i bezpieczne malowanie proszkowe w cleanroomach

Chociaż samo malowanie proszkowe konkretnych przedmiotów odbywa się w specjalnych kabinach, to jednak jakość owego malowania nie od nich zależy. Głównym przeznaczeniem takiej kabiny bowiem jest ograniczenie do minimum przestrzeni, w której odbywa się malowanie i zabezpieczenie otoczenia przed wydostawaniem się do niego proszku malarskiego.

Jak wiadomo, otaczające nas powietrze nigdy nie jest idealnie czyste, ponieważ unoszą się w nim różnego rodzaju pyły czy to pochodzenia organicznego, czy też mineralnego. Pyły takie mogą skutecznie obniżyć jakość nakładanych powłok malarskich. Równie szkodliwe dla procesu malowania proszkowego mogą być niekontrolowane i nazbyt silne wahania temperatury oraz wilgotności. W celu uniknięcia takich niepożądanych zjawisk kabina malarska musi być umieszczona w specjalnie przystosowanym do tego pomieszczeniu, a więc w cleanroomie. W omawianym przypadku owo pomieszczenie możemy nazywać po prostu malarnią. Malarski cleanroom proszkowy powinien być wyposażony w odpowiednią wentylację, w filtry oczyszczające zasysane do niego powietrze, właściwe i bezpieczne oświetlenie, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz w klimatyzację zapewniającą stałą temperaturę i wilgotność, a w razie potrzeby także utrzymujące odpowiednie nadciśnienie powietrza. Często, przy szczególnie rygorystycznych wymaganiach co do czystości powietrza, w takiej malarni instaluje się także specjalne śluzy podawcze.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas