Materiał Partnera Charakterystyka

Charakterystyka

Roboty ziemne można określić mianem pomocniczych tudzież podstawowych prac budowlanych, które wykonuje się głównie w celu odpowiedniego przygotowania gruntu w zgodzie z należytą dokumentacją związaną z konkretnym projektem. Tego typu prace najczęściej wiążą się z wydobywaniem gruntu lub jego przemieszczaniem. To oczywiście jednak nie wszystko. Jakich informacji jeszcze warto zaczerpnąć o robotach ziemnych?

Definicja

Najprościej mówiąc, roboty ziemne to rodzaj prac budowlanych, który polega na urabianiu gruntu o zróżnicowanej charakterystyce. Przez to, wiążą się one z wykonywaniem przeróżnych związanych z tym aspektem czynności, do których zaliczyć można między innymi przemieszczanie warstwy gruntu, oddzielanie warstwy gruntu, przesuwanie oraz zasypywanie urobku, a także jego rozładunek czy też załadunek. Osoby czy też przedsiębiorstwa zlecające wykonanie tego typu prac powinni pamiętać o tym, aby korzystać z usług renomowanych firm, które od lat zajmują się robotami ziemnymi.

To, o czym szczególnie trzeba pamiętać przy wykonywaniu tego rodzaju prac budowlanych to fakt, iż nie mogą się one oczywiście odbyć bez wykorzystania odpowiednich maszyn. W zależności od rodzaju maszyn, mogą one różnić się podwoziem. Nie wszystkie bowiem wyposażone są w podwozie kołowe, nierzadko zdarza się, że przy pracach budowlanych wykorzystuje się maszyny o podwoziu gąsienicowym. Do maszyn budowlanych, których przeznaczeniem są roboty ziemne, zaliczamy między innymi takie maszyny, jak zrywarki, spycharki, ładowarki czy też koparki. W zależności od warunków terenowych, wykorzystywać można także aktywne układy urabiania, które mają na celu dodatkowo wspomagać pracę maszyn w trudnych warunkach terenowych.

Rodzaje

Roboty ziemne można dodatkowo podzielić na trzy rodzaje. Pierwszym z nich są wykończeniowe roboty ziemne, czyli te, które polegają głównie na wykonywaniu wykopów pod konkretne fundamenty. Maszyny budowlane skupione wokół czynności związanych z tym rodzajem robót ziemnych zajmują się wyrównywaniem oraz zagęszczaniem skarp, a także profilowaniem nasypów. Drugim rodzajem są porządkowe roboty ziemne, których profil można określić jako przygotowawczy. Składają się na nie takie prace, jak usuwanie roślin w postaci darniny czy starodrzew, spulchnianie gleby, a także odprowadzenie niepotrzebnej wody odpadowej. Ostatnim rodzajem, o którym trzeba wspomnieć, są podstawowe roboty ziemne. Zadaniem osób specjalizujących się w tym rodzaju prac jest tzw. makroniwelacja, niwelacja oraz wykopy pod obiekty budowlane, drogi, itp.

Mimo, że roboty ziemne często określane są mianem „prac podstawowych”, łatwo można zauważyć, że składa się na nie wiele rodzajów prac wymagających konkretnych umiejętności. Dlatego też praca fachowców w tym zakresie jest niezbędna i powinna być traktowana z odpowiednią skrupulatnością czy też dbaniem o szczegóły. Także obsługa maszyn budowlanych związanych z tym rodzajem prac nie jest sprawą łatwą i wymaga nabycia wprawy, bez której to zwłaszcza w trudnych warunkach niełatwo jest sobie poradzić z różnymi zadaniami.

Opracowanie:

Podziel się