Materiał Partnera Jak się przygotować do rozbiórki budynku?

Jak się przygotować do rozbiórki budynku?

Rozbiórka i wyburzenie, chociaż są przeciwieństwem budowania, wykonuje się je na podstawie podobnych praw. Według przepisów prawa budowlanego, rozbiórka budynku to typ robót budowlanych polegających na rozmontowaniu i usunięciu z danego terenu – budynku albo jego partii. Aby proces ten był możliwy, niezbędne jest dokonanie wszelkich formalności, czyli zgłoszenia lub uzyskania zgody na takie działanie. Istnieją jednak sytuacje, które nie wymagają załatwiania formalności. 

Pierwsze kroki w kierunku rozbiórki budynku

Przepisy dotyczące rozbiórki, zawarte w prawie budowlanym, mogą wydawać się niezrozumiałe i skomplikowane. Kiedy nadejdzie czas, że rozbiórka budynku będzie nas dotyczyła bezpośrednio, najlepiej zwrócić się do urzędu. Dowiemy się tam jakie warunki należy spełnić w celu wykonania wszystkich prac zgodnie z prawem. 

Bardzo prosta zasada mówi nam, że jeśli wcześniej musieliśmy starać się o pozwolenie na budowę budynku, to również będziemy potrzebowali pozwolenia na wyburzenie. Ustawa zawarta w prawie budowlanym obejmuje:

  • Zgłoszenie prac rozbiórkowych - czasami rozbiórka nie wymaga tylko zgłoszenia, a nie pozwolenia, jeżeli wysokość budynku jest nie przekracza 8 metrów. Ponadto nieruchomość nie może być zarejestrowana jako zabytek, a także podlegać ochronie konserwatorskiej. Zgłoszenie prac rozbiórkowych to dokument, w którym określony jest termin demontażu, cały zakres prac oraz sposób, w jaki będą one podejmowane. 

  • Pozwolenie na rozbiórkę - wymagają go te wszystkie budynki, które nie są objęte zgłoszeniem. W celu otrzymania pozwolenia należy złożyć w urzędzie komplet potrzebnych dokumentów. W ich skład musi wchodzić m.in. zgoda właściciela budynku, termin prac, ich zakres oraz sposób wykonywania. Jeśli demontaż budynku będzie miał wpływ na otoczenie, nieodzowne będą stosowne pozwolenia lub opinie otrzymane od właściwych organów. 

Proces wyburzania budynków nie może przekraczać dwóch lat od wskazanego terminu zapoczątkowania prac rozbiórkowych. Jeśli z różnych przyczyn to się nie uda, konieczne będzie ponowne ubieganie się o pozwolenie lub wykonanie zgłoszenia w urzędzie.

Rozbiórka budynku – zadanie dla specjalisty

Wyburzenie budynku to zadanie dla fachowca. Otrzymanie pozwolenia albo decyzji o rozbiórce budynku jest zaledwie początkiem. Prace związane z rozbiórką nie są proste – należy używać w tym celu ciężkiego sprzętu, zachowywać cały czas bezpieczeństwo.

Potrzebne jest jednak przede wszystkim spora wiedza wykonawców. Ciężkim sprzętem wysokiej jakości oraz wieloletnim doświadczeniem dysponuje firma Dip PHU Piotr Kowalczyk z siedzibą w Regułach.

Opracowanie:

Dip PHU Piotr Kowalczyk

Reguły , Działkowa 10

Podziel się