Materiał Partnera Budowa i rodzaje koparek

Budowa i rodzaje koparek

Koparka to jedna z najważniejszych maszyn budowlanych, niezbędna na każdym placu robót ziemnych. To za jej pomocą oddziela się urobek od gruntu i przenosi się go winne miejsce lub na środek transportowy. Jakie rodzaje koperek możemy spotkać na budowie i jak skonstruowane są najprostsze z nich?

Budowa koparki

Dla zobrazowania konstrukcji i mechanizmu działania standardowej koparki, przyjmy się jednonaczyniowej koparce hydraulicznej – proponuje nasz rozmówca z firmy BUDMAR.

Każda koparka składa się z 3 najważniejszych modułów, czyli podwozia, nadwozia i osprzętu roboczego. Podwozie koparki, tak jak w przypadku większości pojazdów, stanowi zespół nośny maszyny. Mechanizm jezdny koparki najczęściej wyposażony jest w gąsienice, które pozwalają urządzeniu poruszanie się nawet w bardzo trudnym terenie.

Na nadwoziu koparki znajduje się silnik, kabina operatora, zespoły sterujące oraz osprzęt roboczy, na który składają się następujące mechanizmy: wysięgnik, ramię i łyżka. W niektórych wyspecjalizowanych koparkach, łyżkę zastępuje inny osprzęt, np. chwytak, młot hydrauliczny lub frezarka.

Rodzaje koparek

Obecnie funkcjonuje kilka podziałów koparek, w tym ze względu na rodzaj osprzętu roboczego i ze względu na charakter wykonywanej pracy. Przyjrzyjmy się temu drugiemu rozróżnieniu.

Koparki jednonaczyniowe

Pierwszy rodzaj koparek to maszyny pracujące w cyklu przerywanym. Podczas pracy takiej koparki, pomiędzy kolejnymi etapami pracy naczynia urabiającego możemy wskazać etapy pomocnicze: przeniesienie urobku – opróżnienie naczynia – powrót do pracy. To najlepiej znany rodzaj koparki.

Koparki wielonaczyniowe

Tego rodzaju koparki pracują w cyklu ciągłym, co oznacza, że wiele naczyń urabiających, w które wyposażona jest maszyna, pracuje nieprzerwanie, jedno za drugim. Naczynia urabiające takich koparek zazwyczaj połączone są łańcuchem lub umocowane do tzw. koła czerpakowego. Koparki przeznaczone do pracy ciągłej wykorzystywane są przede wszystkim w górnictwie i na bardzo dużych składowiskach materiałów sypkich.

Podziel się