Materiał Partnera Badania terenowe i laboratoryjne oraz dokumentacja – usługi geotechniczne dla budownictwa

Badania terenowe i laboratoryjne oraz dokumentacja – usługi geotechniczne dla budownictwa

Badanie gruntu jest niezbędne w przypadku różnego rodzaju inwestycji zaliczanych do innej niż pierwsza kategoria geotechniczna – zaliczają się do niej budynki jedno- lub dwukondygnacyjne. Przepisy budowlane są bardzo restrykcyjne w przypadku inwestycji podmiotów gospodarczych, które chcą wznieść swoje budynki lub przeznaczyć jakieś tereny na ośrodki przemysłowe.

Badania terenowe gruntów – odwierty

Najpopularniejszą metodą pozyskiwania próbek do analiz laboratoryjnych są odwierty i wiercenia geotechniczne. Może je wykonywać tylko wyspecjalizowana firma zatrudniająca geologów, geomorfologów, geodetów czy hydrogeologów, a także specjalistów technicznych związanych z odwiertami. Jednym z najlepszym w Polsce tego typu podmiotów jest Geobud Sp. z o.o., które stworzyło również nowoczesne laboratorium mechaniki gruntów. Jeśli chodzi o odwierty, mają one za zadanie ocenę profilu przewiercanych warstw, ustalenie poziomów występowania wód gruntowych oraz miąższości warstw wodonośnych, a także pobieranie próbek do badań makroskopowych gruntu oraz specjalistycznych laboratoryjnych. Jedną z metod wykorzystywanych przy badaniach terenowych jest sondowanie sondą statyczną CPT i CPTU. Badanie typu CPT polegają na pionowym powolnym wciskaniu w grunt kolumny żerdzi, która zakończona jest znormalizowaną końcówką składającą się ze stożka i cylindrycznej pobocznicy.

Badania laboratoryjne gruntów

Jeśli chodzi o badania laboratoryjne, są one związane zarówno z próbkami pozyskanymi w procesach wiercenia, jak i z innymi pomiarami, które mają związek nie tylko z nośnością i jakością gruntów, ale są wykonywane w szerszym kontekście geośrodowiskowym. Pomiary specjalistyczne wymagane są w wielu branżach, takich jak petrochemiczna czy odpadów komunalnych. Warto wiedzieć, że większość ośrodków geotechnicznych nie posiada specjalistycznych laboratoriów i zleca przeprowadzenie badań innym podmiotom. Najlepsze firmy geologiczne są ściśle związane z rozwojem branży, a także technologii laboratoryjnej z dziedziny geologicznej – takich podmiotów jest w Polsce zaledwie kilka. Wymieniając badania laboratoryjne, nie można zapomnieć o takich analizach gruntu jak m.in. gęstość właściwa szkieletu gruntowego, wskaźnik porowatości, szybkość rozmakania, wilgotność naturalna, wskaźnik pęcznienia swobodnego, wskaźnik osiadania zapadowego, czy wytrzymałość na ściskanie skał.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Po przeprowadzonych badaniach terenowych gruntów oraz analizach laboratoryjnych specjalista geotechniki przechodzi do czynności związanej z dokumentacją i wchodzącą w jej skład ekspertyzą. Dokumentacja badania gruntu powinna zawierać między innymi takie elementy jak mapy z zaznaczonymi miejscami badań, przekroje geologiczno-inżynierskie, ekspertyzy poziomu wód gruntowych, a także szeroką analizę opisową, w której zostanie zaopiniowana jakość  gruntów, a także spostrzeżenia geośrodowiskowe.

Podziel się