Materiał Partnera Grunt to znajomość gruntu

Grunt to znajomość gruntu

Geologia ma nieocenione znaczenie dla wielu dziedzin życia. Przede wszystkim jednak jest ona dziedziną niezbędną dla budownictwa. Bez gruntownej znajomości podłoża, jego struktury, zagęszczenia i nośności, wykonanie nawet niewielkiego projektu budynku byłoby niemożliwe. Na rynku nie brakuje profesjonalnych firm oferujących tego typu usługi.

Geologia to jedna z podstawowych dziedzin, która jest wykorzystywana przede wszystkim na potrzeby budownictwa. Każda budowa rozpoczyna się od odpowiedniego przygotowania gruntu pod inwestycję. Opinia geotechniczna jest w tym zakresie kluczowa, bowiem ocenia jakość podłoża gruntowego pod kątem wykonywanej inwestycji. Jedną z firm świadczącą tego typu usługi jest Recobud, funkcjonujący na co dzień w Gorzowie Wielkopolskim.

Niezbędna opinia

Geologia to nieodłączny element budownictwa. Wykonywana przez świadczące tego typu usługi firmy opinia geologiczna sporządzana jest w celu poprawnej adaptacji projektu budowlanego. Tego typu badania są wykonywane w celu weryfikacji podłoża, jego struktury, odpowiedniego przygotowania i pod kątem poprawnego zaprojektowania fundamentów budynku. Firma Recobud oferuje również adaptację projektu budowlanego, również wykonując ją w szerszym zakresie, niezależnie od wyników przeprowadzonego badania. Przy użyciu sondy DPL sprawdzane jest również zagęszczenie gruntu, co jest niezwykle istotne w kontekście stabilności i bezpieczeństwa przeprowadzanej inwestycji budowlanej.  Do kolejnych usług oferowanych przez Recobud należy przeprowadzanie kontroli nośności gruntu przy  użyciu płyty statycznej VSS, a także za pomocą płyty dynamicznej. Uzupełnieniem oferty firmy Recobud jest oferowana usługa nadzoru budowlanego.

Doświadczenie i jakość

Firma Recobud posiada niezbędne doświadczenie w pracach geologicznych, które zdobyła w trakcie licznie i z powodzeniem przeprowadzonych realizacji. Trzon kadry stanowią doświadczeni i wysokiej klasy fachowcy zapewniający wysoki poziom świadczonych usług. Uzupełnieniem jest dobrej jakości, specjalistyczny sprzęt bez którego wykonanie usług geologicznych byłoby praktycznie niemożliwe. Jednym z podstawowych narzędzi jest w tym zakresie płyta VSS 300, umożliwiająca sprawdzenie odkształcalności i wytrzymałości warstwy gruntu. Istotnym narzędziem jest również lekka płyta dynamiczna określająca zagęszczenie i nośność warstwy gruntu, a także sonda DPL, niezbędny do określenia niezbędnych badań  - zestaw do wierceń ręcznych, oraz penetrometr tłoczkowy.

Opracowanie:

Recobud Wojciech Głośniak

Gorzów Wielkopolski , Niepodległości 39 lok. 25

Podziel się