Materiał Partnera Badania geotechniczne gruntu- kiedy warto je wykonać?

Badania geotechniczne gruntu- kiedy warto je wykonać?

Badania geotechniczne gruntu w wielu przypadkach są koniecznością. Mogą uchronić inwestora przed wieloma problemami, które czasem pojawiają się już po zakończeniu budowy. Mowa tutaj chociażby o zawilgoceniu piwnicy, parteru czy osuwaniu się ścian budynku. Często nie zdajemy sobie sprawy, że przyczyną jest grunt, na którym stanął obiekt. Właśnie z tego powodu należy poprosić o pomoc specjalistów. Jak wygląda badanie geotechniczne gruntu?

Czym są badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne gruntu prowadzone są w celu ustalenia wodno- gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Ich przeprowadzenie dostarcza inwestorowi wielu informacji o składzie podłoża i pozwala ustalić:

  • jaki typu gruntów dominuje na określonym terenie,
  • na jakiej głębokości znajduje się warstwa nośna gruntu,
  • jaki jest poziom wód gruntowych na danym obszarze oraz jak wyglądają jego wahania,
  • czy na wybranej działce możliwe jest postawienie budynku,
  • jaki rodzaj fundamentów należy zbudować, by obiekt był stabilny i nie stwarzał niebezpieczeństwa dla jego użytkowników.

Jak informuje specjalista z firmy Wiert-Pol, która specjalizuje się w wykonywaniu odwiertów geotechnicznych pod pompy ciepła- prawidłowo przeprowadzone badanie geotechniczne polega na wywiercenie przynajmniej trzech otworów badawczych na głębokość nie mniejszą niż dwa metry poniżej ustalonego poziomu posadowienia fundamentów. Z otworów tych specjaliści pobierają próbki wody ii gruntu, które następnie poddawane są dokładnej analizie. W razie konieczności, przeprowadza się także sondowanie gruntu.

Dlaczego wykonanie badań geotechnicznych jest tak ważne?

Końcowym etapem badań geotechnicznych jest sporządzenie przez specjalistów profesjonalnej opinii, która zawiera określone wnioski. Dzięki nim możliwe jest prawidłowe i bezpieczne zaprojektowanie fundamentów budynku. Architekt na podstawie przedstawionych badań może podjąć decyzję o odpowiedniej głębokości posadowienia fundamentów, ich typie oraz właściwym doborze izolacji. Zadecyduje także, czy możliwe jest podpiwniczenie obiektu lub zbudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jaki jest koszt wykonania badań geotechnicznych?

Standardowy koszt wykonania badań geotechnicznych wynosi od ok 1000 do 1500 złotych. Ostateczny wydatek zależny jest od cennika danej firmy oraz – bardzo często- od regionu.  Pod uwagę należy wziąć również ilość odwiertów oraz głębokość, na którą zostaną wykonane. Czynniki te również mają wpływ na kształtowanie się końcowej sumy. Profesjonalne firmy realizują zlecenie zazwyczaj w ciągu jednego dnia, zaś sporządzenie specjalistycznej opinii trwa do około dwóch tygodni.

Podziel się