Materiał Partnera Dlaczego warto wykonać badania geologiczne dla inwestycji?

Dlaczego warto wykonać badania geologiczne dla inwestycji?

Duże inwestycje budowlane wiążą się ze sporymi kosztami, a żaden inwestor nie chciałby chyba, aby w trakcie prac pojawiły się spore problemu. Badania geologiczne i geotechniczne są konieczne dla każdej inwestycji. Dzięki nim można otrzymać jasny opis warunków wodnych, informacji geotechnicznych i innych danych, dzięki którym prawidłowo będzie można dostosować technologię budowy czy jej umiejscowienie.

Badanie geologiczne - co sprawdza?

Jak mówi nam specjalista z firmy Eko-Geo Suwałki S.C. Przedsiębiorstwo Geologiczne, badania geologiczne skupiają się na gruncie. Profesjonalna firma, która zajmuje się wykonywaniem takich badań, nie może ich przeprowadzać na odległość na podstawie map czy innych danych - konieczne jest ich osobiste pojawienie się w danym miejscu, aby wykonać odwierty i oszacować stan podłoża gruntowego. Na podstawie badań sporządzany jest raport dla inwestora.

Co jest sprawdzane podczas badania geologiczne? W trakcie badań geolog sprawdza między innymi:

  • stan podłoża gruntowego na potrzeby różnych rodzajów budownictwa (np. budownictwa liniowego lub kubartowego),
  • stan hydrogeologiczny gruntu,
  • poziom zanieczyszczenia gruntu,
  • poziom zanieczyszczenia wody,
  • monitoring poziomy wód gruntowych.

Szczegółowy zakres zlecenia jest każdorazowo ustalany indywidualnie z inwestorem, ponieważ każdy inwestor może mieć inne potrzeby. Prywatne osoby, które zlecają prace geologiczne, nie zawsze wiedzą, jakie badania są im konkretnie potrzebne, ale doświadczony geolog na pewno podpowie im odpowiednie rozwiązania.

Dokumentacja geologiczne - co zawiera?

Po wykonaniu badania geolog sporządza raport  i dostarcza go inwestorowi. Badania i raport mogą zostać sporządzone w dowolnym momencie, nie są one bowiem wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę. W raporcie znajdują się szczegółowe informacje geotechniczne, na podstawie których można zadecydować na temat dalszego postępowania na budowie.

Wśród informacji geotechnicznych znajdują się:

  • opis warunków wodnych - czyli informacje dotyczące poziomu wód gruntowych i wahań ich stanu,
  • informacje dotyczące rodzaju podłoża i grubości kolejnych warstw gruntu - informacje te mogą być pomocne na przykład podczas decydowaniu o głębokości fundamentów,
  • wnioski i zalecenia, w których znajdują się informacje dotyczące zastosowania zalecanych rozwiązań.

Wykonanie badania geologicznego dla inwestycji jest z pewnością kosztem, który warto ponieść. Takie badanie daje nam jasny wgląd na stan gruntu i poziom wód gruntowych, pomaga więc uniknąć takich sytuacji, jak podmywanie fundamentów.

Opracowanie:

Podziel się