Materiał Partnera Na czym polega obsługa geotechniczna inwestycji?

Na czym polega obsługa geotechniczna inwestycji?

Inwestycja budowlana powinna być dokładnie kontrolowana na każdym etapie. Z tego względu niezbędne jest nawiązanie współpracy nie tylko z firmą budowlaną, ale też ze specjalistami z zakresu geotechniki i geologii. Będą oni w stanie zapewnić kompleksową obsługę geotechniczną konkretnej inwestycji – na czym dokładnie polega tego typu wsparcie i jakie są jego poszczególne elementy?

Teren pod kontrolą

Badania dotyczące konkretnych gruntów przeznaczonych pod budowę danych konstrukcji są bardzo ważnym elementem każdej inwestycji. Dobrym rozwiązaniem jest zlecenie kompleksowej obsługi geotechnicznej, której realizacji podejmie się zespół specjalistów z przedsiębiorstwa geotechnicznego Geogt. Spore możliwości w tym zakresie zakładają m.in. wykorzystanie specjalistycznych urządzeń do zrealizowania badań nośności gruntów. Te z kolei są nieodłącznym elementem wszelkiego rodzaju prac związanych z zagęszczaniem gruntu pod fundamenty czy wzmacnianiem podłoża.

Określanie nośności gruntów rodzimych i nasypowych to jedna z usług świadczonych w ramach kompleksowej obsługi geotechnicznej inwestycji. Zaliczyć można do niej również czynności związane z oceną zgodności budowy geologicznej, a przeprowadzone prace przez specjalistów z dziedziny geotechniki i geologii mogą dotyczyć też pobierania prób gruntu i wody gruntowej. Trafiają one następnie do laboratorium, gdzie przeprowadzane są profesjonalne badania mające na celu wskazanie wszelkich niezbędnych informacji na temat dostarczonych materiałów.

Szereg niezbędnych badań

W ramach obsługi geotechnicznej inwestycji wykonywanych jest szereg bardzo ważnych badań, które z kolei przeprowadzane są różnymi metodami. Do wspomnianego już badania nośności gruntów wykorzystuje się bowiem m.in. płytę statyczną VSS. Takie rozwiązanie daje możliwość uzyskania niezbędnych danych na temat nie tylko nośności podłoża, ale też jego zagęszczenia. Do określania ostatniego z wymienionych parametrów używa się także lekkiej płyty dynamicznej, która jest kolejną już metodą badań realizowanych w ramach obsługi geotechnicznej inwestycji.

To właśnie dzięki niej udaje się ustalić niezbędne informacje na temat gruntu przeznaczonego pod fundamenty, drogi czy posadzki. Warto wiedzieć, że specjaliści działający w zakresie geotechniki i geologii dokładnie zweryfikują również założenia projektowe dla danej inwestycji pod kątem ich dostosowania do warunków gruntowo-wodnych panujących na działce. Kompletna obsługa zapewniona przez przedsiębiorstwo geotechniczne to także sondowania DPM i DPH, ale też odbiory wykopów fundamentowych.

Podziel się