Materiał Partnera Zasady bezpieczeństwa przy myciu okien

Zasady bezpieczeństwa przy myciu okien

Wbrew pozorom mycie okien jest czynnością niebezpieczną, a pracownika, który ją wykonuje należy wyposażyć w niezbędne środki ochrony osobistej. Konieczne jest również zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokościach – a czynności wykonywane powyżej 1 metra od podłogi już się do nich zaliczają. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom bezpieczeństwa podczas mycia okien.

 

Mycie okien wewnątrz lub na zewnątrz budynku nie zawsze uznawane jest jako praca na wysokości. Oczywiście podczas każdej pracy konieczne jest zachowanie środków ostrożności, jednak w przypadku, kiedy prace wykonywane są na wysokości poniżej 1 metra nad poziomem podłogi nie ma konieczności zastosowania specjalnych obostrzeń. Co mówią na ten temat przepisy BHP?

 

Kiedy mycie okien uznawane jest jako praca na wysokości?

Zawsze wtedy, kiedy myjemy okna i znajdujemy się na podwyższeniu, które znajduje się na wysokości 1 metra nad podłogą mamy do czynienia z pracą na wysokości. Nieważne, czy jest to krzesło, czy drabina – jako poziom 0 traktowana jest podłoga lub ziemia. Prace na tej lub wyższej wysokości muszą być wykonywane ze szczególną ostrożnością, wraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz zastosowaniem środków ochrony osobistej. Pracę na wysokości mogą wykonywać wyłącznie osoby, które posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego typu czynności.

Warto również wspomnieć, co nie jest zaliczane do prac na wysokości. O ile stoimy na podłodze lub na podwyższeniu znajdującym się poniżej 1 metra nad poziomem podłogi lub też myjemy okna z poziomu 0 bez wychylania się poza ościeżnicę otwartego skrzydła – nie wykonujemy prac na wysokości – mówi specjalista z firmy Axona, oferującej usługi sprzątające – Podobnie w przypadku zastosowania narzędzi myjących zamontowanych na przedłużaczu teleskopowym. Wówczas możliwe jest mycie okien nawet na dużej wysokości – o ile oczywiście stoimy na podłodze. Za pracę na wysokości, niezależnie od poziomu, na którym znajduje się pracownik, nie jest praca na wykonywana na powierzchni, która ze wszystkich stron otoczona jest pełnymi lub oszklonymi ścianami na wysokość co najmniej 1,5 metra. Nie jest nią również praca w miejscu, które jest zabezpieczone w stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem z wysokości, na przykład barierki – dodaje.

 

Zasady bezpiecznego mycia okien

Kiedy pracownikowi grozi upadek z wysokości powyżej 1 metra konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim mycie okien na takiej wysokości może wykonywać wyłącznie osoba, która otrzymała pozytywny wynik badania lekarskiego. Przed rozpoczęciem prac konieczne jest wyznaczenie osób sprawujących nadzór, a także przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego. Konieczne jest również wyposażenie w odpowiednie środki ochrony osobistej. Jeżeli prace wykonywane są na pomoście powinien on być wyposażony w balustradę na wysokości co najmniej 1,1 metra, poprzeczkę w połowie wysokości balustrady oraz 15 centymetrowy krawężnik. Jeżeli nie ma takiej możliwości konieczne jest zapewnienie innych sposobów zapewniających bezpieczeństwo pracy. Oczywiście podwyższenie musi być ustawione na stabilnym podłożu, być w dobrym stanie technicznym oraz posiadać znak bezpieczeństwa.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, w których prace wykonywane są na wysokości powyżej 2 metrów. W tej sytuacji konieczne jest zapewnienie dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak szelki z liną bezpieczeństwa, zamontowaną do stałego elementu konstrukcji. Konieczne jest również założenie kasku. Tego typu prace powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

 

O tym warto pamiętać podczas mycia okien

Oczywiście nie należy zapominać o zdrowym rozsądku. Drabina lub podest roboczy muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość, aby znieść obciążenie pracownika i narzędzi. Ważne jest również to, aby pracownik mógł wykonywać swoją pracę bez wychylania się poza obrys drabiny lub podestu, a także by nie musiał przyjmować wymuszonej pozycji ciała, która może spowodować zachwianie się oraz upadek. Należy również zwrócić szczególną uwagę na to, że zabronione jest wchodzenie na meble, parapety i inne przedmioty do tego nieprzeznaczone. Zachowanie szczególnej ostrożności zapewni bezpieczną pracę i pozwoli uniknąć groźnego w skutkach upadku z wysokości.

Podziel się