Materiał Partnera Czy szkolenia BHP to świadomy wybór pracodawcy?

Czy szkolenia BHP to świadomy wybór pracodawcy?

Jeśli pracodawca ma odpowiednie uprawnienia, może sam prowadzić szkolenie BHP. W przeciwnym razie musi skierować pracowników na szkolenie, zarówno wstępne, jak i okresowe. Szkolenie BHP jest obowiązkowe. Brak zapewnienia szkolenia okresowego pracownikom w terminie wynikającym z częstotliwości prowadzenia takich szkoleń jest, uchybieniem w prawidłowym stosowaniu przepisów BHP.

Pracodawca, a szkolenia BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) jest elementem każdej pracy, który wymaga odpowiedniego przestrzegania. I chociaż pewne rzeczy wydają się logiczne, to gdyby nie regulacje prawne, które wymagają odbycia szkoleń przeprowadzanych choćby w Europejskim Centrum Bezpieczeństwa Pracy, pracodawcy i pracownicy nie stosowaliby się do nich. Często jest to zauważalne w przypadku różnych zadań, w których warunki pracy nie są przestrzegane, lub idąc na skróty, pewne procedury są nagminnie omijane lub łamane. Odrębną sprawą jest świadomość pewnych zasad. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie ma przywileje i nakazy. Dotyczy to na przykład możliwości odmowy wykonania zadania, z uwagi na brak odpowiednich narzędzi lub zabezpieczeń. Pracownik nie zawsze wie, że zgodnie z prawem, powinien otrzymać strój zabezpieczający w danej pracy. Przepisy BHP szczegółowo określają także prawa pracownika.

Obowiązkowe szkolenia BHP

Obowiązkowe szkolenia BHP są konieczne, ponieważ wielu pracowników oraz pracodawców nie ma świadomości na temat egzekwowania pewnych nakazów, a w szczególności powodów ich źródła. Nie sposób jest śledzić wszystkie zmiany w przepisach BHP oraz, badania naukowe dotyczące trudnych warunków, samemu mając wiele zdań. Dotyczy to w szczególności pracodawców, którzy muszą zapoznać się ze wszystkimi przepisami, a także zadbać o przeszkolenie własnych pracowników oraz dostosować warunki pracy do wymagań i zaleceń. Pracodawca powinien równie często, jeśli nie częściej, samemu odbywać szkolenie z zakresu BHP, aby jego wiedza była aktualna i by zapewniał pracownikom, warunki sprzyjające ochronie ich zdrowia, a także dlatego, żeby uniknął kar za niedostosowanie się niekiedy, do mniej zauważalnych szczegółów.

Szkolenia dla pracodawców

Pracodawcy jak widać, należą do bardzo wyselekcjonowanej grupy, która wymaga innego podejścia do szkoleń. Muszą przyswoić wiedzę, którą wprowadzą w życie, przekażą pracownikom (oprócz obowiązkowych szkoleń) w formie też przypominania, że przestrzeganie zasad BHP, jest powinnością każdej zatrudnionej osoby. Ich przygotowanie przybiera różne formy, a sam zakres szkoleń BHP jest o wiele szerszy, ponieważ poza wiedzą ogólną dotyczącą przepisów, muszą poznać wymogi związane z danym stanowiskiem. W ten właśnie sposób pracodawca jest w stanie zauważyć, jak duże różnice dzielą obecny stan miejsca pracy, od wymagań prawnych narzucanych przez państwo.

Opracowanie:

Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy

Elbląg , Wyspiańskiego 4

Podziel się