Artykuł sponsorowany Jak wygląda kurs BHP dla stanowisk robotniczych?

Jak wygląda kurs BHP dla stanowisk robotniczych?

Kursy BHP są obowiązkowymi, wynikającymi z odpowiednich dokumentów prawnych szkoleniami dla wszystkich pracowników. Kursy tego typu prowadzone są głównie przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego, które przygotowują pracowników do unikania wypadków i zdarzeń oraz bezpiecznego poruszania się w środowisku pracy. Dowiedz się, jak wygląda kurs BHP dla stanowisk robotniczych.

Obowiązkowe szkolenia BHP

Zasady i metody prowadzenia szkoleń BHP uregulowane zostały przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie określa zasady i zakres szkoleń, a także wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkoleniowych oraz sposobów ich dokumentowania. Jego podstawową zasadą jest zapewnienie pracownikowi przez pracodawcę odbycia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia oraz udzielenie informacji i instrukcji dotyczących stanowiska pracy.

Czym jest szkolenie wstępne?

Pierwszym i podstawowym szkoleniem jest szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe. Pierwsze z nich polega na instruktażu w zakresie ogólnych zasad związanych z pracą w danym zakładzie. Instruktaż ogólny BHP skierowany jest do nowozatrudnionych pracowników w zakładzie pracy oraz praktykantów. Natomiast instruktaż stanowiskowy, który dotyczy bezpieczeństwa pracy na stanowisku, przeprowadza się przed przystąpieniem  pracownika do konkretnej pracy na danym stanowisku. Tego typu szkoleniu poddaje się także osoby zmieniające stanowisko pracy. Prawo pracy oprócz szkoleń wstępnych przewiduje, zwłaszcza na stanowiskach robotniczych bardziej narażonych na wypadki i niebezpieczne zdarzenia, także okresowe kursy BHP. Włocławek jest miejscem, w którym aktywnie działa Ośrodek Kształcenia Zawodowego, specjalizujący się w prowadzeniu różnego typu szkoleń.

Kursy BHP dla stanowisk robotniczych

Zadaniem szkoleń jest zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy. Pozwalają poznać odpowiednie środki i działania zapobiegawcze, a także przepisy oraz zasady BHP. Przekazują umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkowi. Kursy BHP przeprowadza instruktor posiadający odpowiednie uprawnienia z zewnętrznej firmy szkoleniowej lub przeszkolony pracownik zakładu pracy. Kurs BHP dla stanowisk robotniczych jest szkoleniem trwającym 8 godzin. Kończy się wystawieniem zaświadczenia, które ważne jest od roku do 3 lat, w zależności od stanowiska pracy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas