Materiał Partnera Wypadek przy pracy w firmie. Co dalej?

Wypadek przy pracy w firmie. Co dalej?

W każdym zakładzie pracy może dojść do wypadku niezależnie od tego, jakie środki bezpieczeństwa zastosował pracodawca. Mimo obowiązkowych szkoleń dla pracowników z zakresu BHP i higieny pracy, na tę przykrą okoliczność narażona jest zarówno pracownica biurowa jak i doświadczony robotnik fizyczny. Co kwalifikuje się jako wypadek przy pracy i jakie postępowanie należy wdrożyć w przypadku jego wystąpienia?

Kiedy możemy mówić o wypadku przy pracy?

Ten pechowy incydent definiuje ustawa o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przez czynnik zewnętrzny, spowodowało one uraz lub śmierć pracownika i nastąpiło w związku z wykonywaną przez niego pracą. Uprawniony do świadczeń będzie także podwładny, któremu taki wypadek przydarzył się podczas podróży służbowej.

Co powinien uczynić pracodawca w pierwszej kolejności?

Przede wszystkim pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Również jego powinnością jest zawiadomienie odpowiednich służb ratunkowych. Pracodawca musi też podjąć należyte czynności, mające na celu wyeliminowanie zagrożeń w miejscu pracy, w którym doszło do wypadku. W przypadku, gdy doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym  lub miał on charakter zbiorowy, przełożony jest w obowiązku jak najszybciej powiadomić o nim okręgowego inspektora pracy oraz prokuraturę. To również na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za ustalenie okoliczności i przyczyn wystąpienia wypadku przy pracy. Musi on podjąć wszelkie działania, żeby podobne zdarzenie nie miało miejsca w przyszłości. Do czasu wyjaśnienia całej sytuacji, miejsce pracy powinno zostać zabezpieczone w sposób, który wykluczy jakąkolwiek ingerencję z zewnątrz. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest konieczność ratowania ludzi lub mienia. Zespół powypadkowy (który powołuje pracodawca) zajmuje się dokładną analizą przyczyny wystąpienia wypadku, następnie sporządza protokół powypadkowy. Ten dokument jest podstawą do ustalenia świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanego pracownika lub jego rodziny.

Dobry pracodawca inwestuje w szkolenia

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia przeciwpożarowe często postrzegane są przez pracowników jako nudne, przewidywalne , nie wnoszące nic nowego. Są one jednak niezbędne, by uświadomić im zagrożenia wynikające ze specyfiki pracy, którą wykonują. Istnieją firmy szkoleniowe, które prowadzą swoje zajęcia w sposób skuteczny, ale też interesujący. Jedną z nich jest BHP-PPOŻ-ADR, którą prowadzi pan Piotr Olszewski. Zatrudnieni w firmie specjaliści posiadają nie tylko wieloletnie doświadczenie w branży, posiadają oni przede wszystkim pasję, żeby przekazywać dalej swoją wiedzę. A wiedza, jak uchronić się przed wypadkiem w miejscu pracy, to jedna z najważniejszych rzeczy, jaką można podarować swoim pracownikom.

 

Opracowanie:

BHP-PPOŻ-ADR Piotr Olszewski

Miastko , os. Niepodległości 3

Podziel się