Artykuł sponsorowany Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP dla pracowników?

Jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP dla pracowników?

Ochrona życia i zdrowia pracowników to jeden z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy. To właśnie w jego gestii leży organizacja wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od rodzaju branży oraz stanowiska, które zajmuje dany pracownik, edukacja przebiega w nieco inny sposób. Z artykułu dowiesz się, jak często należy przeprowadzać okresowe szkolenia BHP dla pracowników.

 

Na czym polegają okresowe szkolenia BHP dla pracowników?

Szkolenie okresowe BHP jest niezbędne do przypomnienia i ugruntowania wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej podczas szkolenia wstępnego. Tego typu zajęcia organizuje pracodawca, a to oznacza, że pokrywa on koszty jego przeprowadzenia. Szkolenie może mieć charakter wewnętrzny (zorganizowany bezpośrednio przez przedsiębiorstwo, w którym pracuje dana osoba) lub być zlecone firmie zewnętrznej. Co więcej, w dużych zakładach pracy, zatrudniających powyżej 100 osób, konieczne jest stworzenie służby BHP.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004 nr 180, poz.1860) pracodawca musi zadbać o dostęp do najnowszych wytycznych, gdyż ma to niebagatelny wpływ na jakość pracy całej firmy. Aby pracownik zrozumiał istotę całego szkolenia, powinien aktywnie uczestniczyć w spotkaniu, które odbywa się w formie seminarium bądź samokształcenia kierowanego – tłumaczy ekspert z firmy BHP-Proper organizującej szkolenia BHP w Krakowie.

 

Jak często powinny się odbywać szkolenia okresowe BHP?

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinni regularnie odbywać wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Najwyższa częstotliwość dotyczy osób pracujących fizycznie, co jest podyktowane zwiększonym ryzykiem urazów oraz wypadków w czasie pracy. Pracownicy fizyczni powinni więc odbywać szkolenie okresowe BHP co 3 lata, chyba, że istnieje bardzo wysokie zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany zorganizować szkolenie przynajmniej raz w roku.

Pracownicy administracyjno-biurowi, którzy nie są bezpośrednio narażeni na szkodliwe czynniki mogące wywołać uszczerbek na zdrowiu, powinni uczestniczyć w szkoleniu okresowym BHP raz na 6 lat. Kolejną grupą są pracodawcy, kierownicy, brygadziści, a także pracownicy służby BHP – w przypadku tych osób szkolenie okresowe BHP odbywa się raz na 5 lat. Niezależnie od tego, w jakiej formie zostanie ono przeprowadzone, zakończenie jest równoznaczne z przystąpieniem do krótkiego egzaminu. Osoba, która uzyska pozytywny wynik, otrzymuje dokument zaświadczający o odbyciu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas