Artykuł sponsorowany Kto może wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Kto może wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Bezpieczeństwo pożarowe to jedno z najważniejszych zagadnień, które powinno być uwzględnione w każdym miejscu pracy. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który zawiera informacje dotyczące zapobiegania pożarom, postępowania w przypadku ich wybuchu oraz ewakuacji pracowników z budynku. W niniejszym artykule skupimy się na pytaniu, kto może wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co to jest? 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument określający zasady postępowania w przypadku wybuchu pożaru, jak również sposób zapobiegania jego wystąpieniu. Dokument ten powinien zawierać przede wszystkim informacje na temat:

  • organizacji działań ratowniczych,

  • sposobów ewakuacji pracowników oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewakuacji,

  • rodzajów urządzeń przeciwpożarowych oraz ich umiejscowienia,

  • zasad magazynowania materiałów łatwopalnych,

  • szkoleń na temat postępowania w przypadku wybuchu pożaru.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być przygotowana w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.

Kto może ją przygotować? 

Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to zadanie, które powinien wykonać specjalista w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. O rozwinięcie tematy poprosiliśmy pracownika z firmy oferującej szkolenia PPOŻ online – GabrielSafety.pl:

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to pracownik służby BHP lub inna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Warto zauważyć, że oprócz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, każdy pracodawca powinien zapewnić szkolenia dla swoich pracowników na temat postępowania w przypadku wybuchu pożaru oraz zapoznać ich z zasadami bezpieczeństwa pożarowego obowiązującymi w firmie.

Właściwe przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zapobiegania powstawaniu pożarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba odpowiedzialna za jej przygotowanie to specjalista w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas