Materiał Partnera W jaki sposób przebiega wstępne szkolenie BHP?

W jaki sposób przebiega wstępne szkolenie BHP?

Szkolenia BHP to oczywiście nieodłączny element funkcjonowania firmy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca nie może dopuścić do sytuacji, gdzie na określonym stanowisku znajdzie się osoba, która nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to konieczność przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia. Co obejmuje jego zakres?

Wstępne szkolenie BHP, czyli co?

Co do zasady wstępne szkolenia BHP organizowane są bezpośrednio przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Głównym celem podjętych działań jest dostarczenie osobie zatrudnionej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa. Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie pomaga także w zapoznaniu pracownika z zagrożeniami, które mogą pojawić się w trakcie podjętych działań.

Wstępne szkolenie BHP obejmuje przede wszystkim 2 kluczowe kwestie – instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Instruktaż ogólny powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby zapoznać pracownika z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż tego typu przeznaczony jest dla pracowników nowych, studentów, praktykantów oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż stanowiskowy natomiast ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na zdefiniowanym w umowie stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków służbowych. Z jakimi jeszcze informacjami warto się zapoznać?

Szkolenie BHP a kwestia dokumentacji

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez niego na piśmie własnoręcznym podpisem oraz odnotowane w aktach osobowych. Oświadczenie musi zawierać imię i nazwisko pracownika oraz miejsce i datę odbycia szkolenia. Co warte podkreślenia – pracodawca musi dodatkowo zadbać o wypełnienie i zamieszczenie w aktach pracownika tzw. karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Po dopełnieniu wszystkich formalności pracownik może przystąpić do powierzonych mu zadań. Choć w dużych firmach wciąż można spotkać się z całymi działami odpowiadającymi za BHP, to obecnie zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z pomocy fachowców świadczących usługi outsourcingowe. Poszukując najlepszych ofert, warto zwrócić uwagę na propozycję przygotowaną przez specjalistów z Bhplubuskie.pl. To właśnie tutaj wszyscy zainteresowani mogą liczyć zarówno na indywidualne podejście do każdego zlecenia, jak i najatrakcyjniejsze warunki cenowe. 

Opracowanie:

Bhplubuskie.pl Anna Chmiel

Strzelce Krajeńskie , Strzelecka 13 lok. 15

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas