Materiał Partnera Przepisy BHP w magazynie

Przepisy BHP w magazynie

Stosunkowo niedawno jeszcze magazyn był przede wszystkim pomieszczeniem lub obiektem przy przedsiębiorstwie, dziś coraz częściej to element firm świadczących usługi logistyczne i transportowe. Firmy takie zarządzają planowaniem, realizują i kontrolują przepływ surowców, materiałów, czy gotowych wyrobów innych firm. Co mówią przepisy BHP o pracy w magazynach?

Przepisy ogólne

Każdy pracodawca musi realizować wszystkie wymagania i obowiązki, które ujęte są w Kodeksie pracy oraz Rozporządzenia z 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP. Rozporządzenie wskazuje na przykład, że konieczne jest zapobieganie zagrożeniom, a jeśli takowe się pojawią, należy likwidować je u źródła ich powstawania. Konieczne jest dostosowywanie warunków pracy oraz procesów pracy do możliwości pracownika, nadawanie priorytetu środowiskom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej itd.

Transport wewnątrz zakładu

Przepisy związane z transportem wewnątrz zakładu dotyczą transportu, który odbywa się na terenie całego przedsiębiorstwa. Mówimy więc o transporcie między obiektami, ale także wewnątrz obiektów, jak hale magazynowe. Jak tłumaczy nam przedstawiciel firmy Mark Spedition z województwa zachodniopomorskiego, na terenie zakładu wszędzie obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym, czyli Kodeksu drogowego. Także wewnątrz magazynów obowiązują te zasady – a obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie możliwości bezpiecznego poruszania się po magazynowych drogach. Jeśli na terenie jednego magazynu (wraz z rampami, pomostami, placami przy nich) współpracuje ze sobą kilka firm, mają one obowiązek ze sobą współpracować i wspólnie regulować przepisy BHP w magazynie.

Składowanie materiałów

We wszystkich magazynach powinny być wywieszone tzw. instrukcje, które określają sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów. Pracownicy muszą wiedzieć na przykład, jaka jest maksymalna masa składowanego ładunku na konkretnych regałach, czy podestach. Jeśli składowanie odbywa się na regałach, muszą być one zorganizowane w taki sposób, by zapewnić odpowiednie odstępy. Jeśli mamy do czynienia z przedmiotami, które łatwo się tłuką, czy z materiałami niebezpiecznymi, muszą być one składowane na najniższych półkach regałów. Organizacja magazynu to zawsze kwestia indywidualna, jednak zawsze należy trzymać się najważniejszych wytycznych, które wskazuje Kodeks pracy i wspomniane Rozporządzenie z roku 1997. Należy przy tym pamiętać, że pracownicy na bieżąco muszą być informowani o wprowadzanych zmianach, jeśli takowe się pojawiają.

Podziel się