Materiał Partnera Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej

Na budowach, w większych marketach, w kuchniach czy na magazynach lub w zakładach produkcyjnych pracownicy są zobligowani do stosowania tzw. środków ochrony indywidualnej. Najczęściej w tym zakresie konieczne jest noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej, jak chociażby kaski, kombinezony czy fartuchy. Czasem chodzi o noszenie elementów żarówiastych i odblaskowych, abyśmy byli dobrze widoczni dla innych pracowników. Niestety obecnie mimo szeroko zakrojonych szkoleń z zakresu BHP wiele osób pomija stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej w miejscu pracy. W takiej sytuacji może pojawić się zagrożenie dla życia i zdrowia jego, jak również innych osób znajdujących się w tym zakładzie pracy.

 Szkolenia BHP

Zakład pracy ma obowiązek zorganizowania dla swoich pracowników odpowiedniego szkolenia BHP, poprowadzonego przez specjalistę w tym zakresie. Na zakończenie otrzymuje się odpowiedni dokument, który pozwala nam rozpocząć swoją pracę na określonym stanowisku. Niestety wielu pracowników albo na takie spotkania nie przychodzi, albo nie wynosi z nich zbyt wiele twierdząc, że i tak wszystko od dawna jest jasne. Powinniśmy jednak starać się dowiedzieć możliwie jak najwięcej i poznać niebezpieczne sytuacje, jakie zdarzały się wcześniej na stanowisku pracy, które podejmujemy.

 Środki ochrony osobistej

 Środki ochrony osobistej, jakie muszą być stosowane, uzależnione są od piastowanego stanowiska. Jeśli pracujemy w restauracji to z pewnością będzie to fartuch, nakrycie głowy czy rękawica do gorącego. Na budowie z kolei niezbędny jest kask oraz odpowiednia gruba odzież ochronna, zaleca się również rękawice, czy specjalne osłony na oczy przy spawaniu. Instruktor BHP powinien dokładnie przekazać pracownikom, jakie elementy ochrony osobistej ich obowiązują. Pracownik z kolei zobowiązany jest to przestrzegania tych zaleceń.

 Kontrola BHP

 Na każdym stanowisku pracy odbywa się okresowa kontrola BHP. W takie sytuacji sprawdzane są zarówno obowiązki pracownika, jak i pracodawcy, w kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy. Inspektor BHP dokładnie weryfikuje, czy pracownicy przestrzegają wytycznych odnośnie bezpiecznego wykonywania obowiązków, jak również czy pracodawca nie zaniedbuje chociażby bieżących napraw i nie stwarza tym zagrożenia dla osób pracujących w firmie. Takie kontrole zgodnie z prawem odbywają się cyklicznie, dodatkowa może mieć miejsce, jeśli pojawi się zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w danej firmie, lub jeśli dojdzie tam do wypadku przy pracy.

Opracowanie:

Kompleksowe Usługi Bhp Łukasz Mitkowski

Września , gen. Kutrzeby 17B lok. 22

Podziel się