Materiał Partnera Podstawy określania ryzyka zawodowego

Podstawy określania ryzyka zawodowego

Każde stanowisko pracy wiąże się z różnymi obowiązkami. Trudno porównać ze sobą zadania górnika na przykład do pracy sekretarki. Dlatego też wszystkie zawody podlegają ocenie ryzyka zawodowego. Pozwala to określić, która praca wywiera większe skutki na zdrowie oraz życie pracownika. Dzięki tym badaniom określa się, na jakie szkodliwe czynniki narażony jest organizm podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

 

Czym jest ryzyko zawodowe?

 

Na każdym stanowisku pracy występuje ryzyko zawodowe. Jest to prawdopodobieństwo do wystąpienia niechcianych sytuacji, które powstają na skutek wykonywania swoich zadań. Szczególny nacisk kładzie się na zdarzenia, które mogą przyczynić się do utraty zdrowia lub życia. Do oceny ryzyka zawodowego wykonuje się właściwe badania środowiskowe, które określają, jakie zagrożenia stwarza wykonywanie obowiązków w określonym miejscu.

 

Dla przykładu, za najbardziej niebezpieczną pracę na świecie uznaje się poławianie krabów. Ekstremalne warunki termiczne oraz niebezpieczeństwo w postaci możliwego utonięcia sprawia, że nie ma wielu chętnych do wykonywania tych obowiązków. W Polsce za jeden z bardziej niebezpiecznych zawodów uznaje się górnictwo. Ryzyko powstania wybuchu metanu z dala od powierzchni ziemi powoduje, że do pracy nie zgłasza się zbyt wielu kandydatów.

 

Jak określa się ryzyko zawodowe?

 

Państwowa Inspekcja Pracy, czyli konstytucyjny organ, który czuwa nad przepisami pracy, ustalił, że ocenę ryzyka zawodowego określa się w pięciu krokach. Pierwszy z nich to zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny. Są to wszelkie podstawowe wiadomości o tym, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo. Następny krok to identyfikacja zagrożeń.

 

Kolejne kroki to badania środowiskowe. Czyli, jeżeli zostało stwierdzone, że pracownicy wykonują swoją pracę przed ekranem komputera, to szacuje się wtedy, jak dalece taki czynnik jest szkodliwy. Pozostała metodologia to określenie działań eliminujących zagrożenie oraz udokumentowanie przeprowadzonego badania.

 

Kto może wykonać badanie środowiskowe?

 

Na rynku funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, które zajmują się określaniem ryzyka zawodowego. Przykładem może być Laboratorium Badań i Ekspertyz. W swojej ofercie mają między innymi przeprowadzanie oceny dla zakładów pracy.

 

Specjaliści pozwolą ocenić szkodliwość warunków wykonywania obowiązków zawodowych. Przeprowadzają oni między innymi pobieranie próbek materiału badawczego, pomiar stężeń substancji chemicznych oraz poziomu hałasu.

 

Podziel się