Artykuł sponsorowany Ocena ryzyka zawodowego, a COVID-19

Ocena ryzyka zawodowego, a COVID-19

Ryzyko zawodowe, w myśl przepisów BHP, to prawdopodobieństwo wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, które w związku z wykonywaną pracą mogą powodować straty. Zalicza się tu szczególnie niekorzystne skutki zdrowotne występujące u pracowników. Od niedawna jednym z poważniejszych problemów, a zarazem zdarzeń w miejscu pracy, jest zarażenie się wirusem COVID-19, który prowadzi do wielu powikłań. Jak sobie z tym radzić?

Ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy

Pracodawca ma obowiązek dokonywać oceny ryzyka zawodowego i przy okazji prowadzić w związku z tym specjalną dokumentację. Konieczne jest również wprowadzenie do obiegu środków profilaktycznych, które to ryzyko będą zmniejszały.

Ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy powinna być stale aktualizowana. Analizie podlegają przede wszystkim:

  • rodzaj wykonywanej pracy, a więc jej przebieg,
  • stanowisko pracy,
  • miejsce pracy,
  • warunki wykonywania pracy.

Jak należy przygotować stanowisko pracy podczas epidemii koronawirusa?

Stan epidemii wymusza od pracodawców zachowania szczególnych środków ostrożności, a więc wdrożenia nowych zasad bezpieczeństwa. Aby przeprowadzić prawidłową ocenę ryzyka zawodowego w kontekście COVID-19, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na:

  • stanowiska pracy szczególnie narażone na kontakt z nosicielami wirusa,
  • długość narażenia na zakażenie wirusem,
  • zadania, podczas których ryzyko zakażenia wirusem może być większe,
  • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, jakie zostały użyte w zakładzie pracy,
  • procedury, jakie obowiązują w razie wystąpienia zakażenia wirusem u któregokolwiek pracownika.

Osoba, która dokonuje oceny ryzyka związanego z COVID-19, musi określić wszystkie czynniki środowiskowe, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w miejscu pracy. Taka analiza powinna zakończyć się opracowaniem środków zaradczych. Bardzo przydatna przy ocenie ryzyka zawodowego jest lista pytań kontrolnych skonstruowana przez CIOP i PIP.

Przepisy nie uwzględniają konkretnego sposobu postępowania w miejscu pracy podczas COVID-19, dlatego pracodawca ma pełną dowolność w doborze metod analizy. Samodzielna ocena ryzyka zawodowego może być kłopotliwa, dlatego warto skorzystać z usług firmy zewnętrznej, takiej jak Skills4u. W jej ofercie znajduje się nie tylko ocena ryzyka zawodowego, ale również wykonywanie audytu BHP i ppoż. oraz ocena bezpieczeństwa maszyn. Ciekawą opcją może się także okazać stały nadzór BHP w formie outsourcingu.

Ocena ryzyka zawodowego jest konieczna nie tylko w przypadku epidemii, ale także poza nią. Należy pamiętać, że oprócz koronawirusa istnieją jeszcze inne zagrożenia w środowisku pracy, na które warto zwrócić uwagę.

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas