Materiał Partnera Legalizacja i konserwacja gaśnic

Legalizacja i konserwacja gaśnic

Gaśnice, jak inne sprzęty i urządzenia, są objęte okresem gwarancji. Producenci określają również jaki jest okres legalizacji ich zbiorników, kiedy należy dokonać przeglądów i konserwacji gaśnic. Tego typu czynności są wykonywane przez wykwalifikowanych fachowców z uprawnieniami nadanymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Twoim zadaniem jest dopilnować terminów, tak, by w razie wystąpienia zagrożenia pożarem, czy samego pożaru, twoja gaśnica była sprawna.

Na początek gwarancja i legalizacja gaśnicy

Gwarancja i legalizacja to dwa pojęcia, których znaczenia nie należy mylić. Gwarancja obejmuje okres od 3 do 5 lat i jest wystawiana przez producenta, który gwarantuje, że w tym okresie urządzenie będzie sprawne. Zaś okres legalizacji to ogólna sprawność wszystkich części konstrukcyjnych gaśnicy i czas działania środka gaśniczego w sposób skuteczny. Gaśnice na ogół otrzymują legalizację na rok od daty produkcji. Na proces legalizacji gaśnicy składa się szereg procedur, które polegają na sprawdzeniu, potwierdzeniu oraz zaświadczeniu odpowiednim dokumentem – dowodem legalizacji, iż dany sprzęt spełnia odgórne wymagania i nadaje się do użytku. Odpowiednie firmy, jak Ognik z Ustronia Morskiego, dokonują przeglądu stanu technicznego i ewentualnej naprawy.

Nie zapominaj o przeglądach i konserwacji

Przegląd techniczny i czynności związane z konserwacją czy naprawą gaśnic są wykonywane pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Pamiętaj, że nie każda firma, do której się zgłosisz będzie mogła wykonać zlecenie. Tylko przedsiębiorstwa z uprawnieniami UDT mogą się tym zająć. Przegląd gaśnic jest obowiązkowy i dotyczy, bez wyjątku, wszystkich firm i obiektów. Powinno się go wykonywać minimum raz w roku. Wymiana gaśnicy powinna następować co 5 lat, co jest spowodowane utratą właściwości środków gaśniczych. Wszystkie rodzaje gaśnic: wodne, pianowe, ze środkiem gaśniczym, śniegowe czy też proszkowe, powinny być remontowane i naprawiane maksymalnie co 5 lat, natomiast podstawowa konserwacja wykonywana raz do roku. wszelkie czynności z tym związane można powierzyć pracownikom z firmy Ognik. Oprócz legalizacji i serwisu gaśnic, firma zajmuje się również napełnianiem gaśnic, projektami oddymiania, sprzedażą zabezpieczeń przeciwpożarowych, gaśnic, hydrantów czy koców gaśniczych.

Jeśli zależy ci na bezpieczeństwie w domu bądź swojej firmie, zadbaj o sprawny i zalegalizowany sprzęt gaśniczy oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, które uchronią ciebie, inne osoby i twoje mienie przed niszczącą siłą ognia.

Opracowanie:

Ognik firma handlowo-usługowa Sebastian Kurz

Ustronie Morskie , Wojska Polskiego 21B lok. 38

  • tel. 502 268 486

Podziel się