Artykuł sponsorowany Co musisz wiedzieć o planie ewakuacji ludzi z budynku?

Co musisz wiedzieć o planie ewakuacji ludzi z budynku?

Zazwyczaj nie spodziewamy się pożaru. Niemniej jednak, w celu ochrony życia swego i ludzi znajdujących się w zarządzanym przez nas obiekcie, koniecznie należy zadać o bezpieczeństwo na wypadek pożaru. Poza odpowiednim przeszkoleniem personelu, nie może zabraknąć również planów ewakuacji ludzi. Dowiedz się, czym jest plan ewakuacji ludzi i kto powinien go wykonać.

Czym jest plan ewakuacji budynku?

Plan ewakuacyjny to specjalnie przygotowana plansza ewakuacji z danego obiektu, która została przygotowana w oparciu o instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.  To niezwykle istotny plan, z którym powinien zostać zapoznany każdy pracownik, czy mieszkaniec obiektu. Plansza to rzut danego budynku, na którym zaznaczone są wszystkie drogi i wyjścia ewakuacyjne, miejsca zbiórek, a także rozmieszczenie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego. Plan ewakuacyjny musi być sporządzony dla każdego piętra w danym budynku. Ponadto, warto taki plan uzupełnić o dodatkowe plansze edukacyjne, zawierające instrukcję zachowania się w razie pożaru, potrzebne telefony alarmowe, czy informacje o pracownikach, którzy są upoważnieni do ewakuacji pracowników. Plany ewakuacyjne obowiązkowo powinny być powieszone w szkołach, czy innych placówkach oświatowych (zarazem publicznych, jak i niepublicznych), oraz w muzeach. Nie mniej jednak współczesne prawo określa, że tak naprawdę, każdy budynek powinien zawierać plan ewakuacji ludzi.

Jak wykonać plan ewakuacji?

Aby wykonać plan należy przygotować rzut każdej kondygnacji, na którym należy zaznaczyć odpowiednimi symbolami znaki ochrony przeciwpożarowej, znaki pomocnicze i ewakuacyjne. Koniecznie, powinien być również zamieszczony plan usytuowania terenu przylegającego. Oczywiście wszystkie znaki muszą być dobrze opisane w dołączonej do planszy legendzie. Wykonanie planu ewakuacji nie jest zadaniem prostym, gdyż musi uwzględniać ono bezpieczeństwo ludzkie w chwili zagrożenia (i największej paniki), oraz musi być w zgodzie z prawami dotyczącymi instrukcji przeciwpożarowych. Najlepiej do sporządzenia takich planów zatrudnić profesjonalną firmę Medi-Poż Szkolenia BHP i PPOŻ. Specjaliści w jasny i klarowny sposób zaznaczą drogi najkrótszej ewakuacji, dodatkowo rozmieszczą również przyciski sygnalizacji przeciwpożarowej, oraz punkty ratownicze oraz rozmieszczenie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas