Artykuł sponsorowany Kiedy szkolenie BHP dla pracowników?

Kiedy szkolenie BHP dla pracowników?

Szkolenia BHP to nieodłączny element funkcjonowania każdej firmy. Pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenie BHP dla każdego pracownika w firmie. Częstotliwość oraz forma szkoleń zależy od rodzaju stanowiska jakie dana osoba pełni. Jednak bez odpowiedniego zaświadczenia, nie może być dopuszczony do jakiejkolwiek pracy. W jakim terminie należy je wykonać? Kiedy jest się zwolnionym ze szkolenia BHP?

Rodzaje szkoleń

Przepisy prawa pracy przewidują dwa rodzaje szkoleń bhp: wstępne i okresowe. Pierwsze z nich jest organizowane dla pracownika nowozatrudnionego, natomiast drugie to ponowne przeszkolenie w zakresie zmian w przepisach BHP i przypomnienia istniejących reguł dla zatrudnionych w firmie.  Czasami oprócz szkolenia wstępnego ogólnego, należy jeszcze przeprowadzić tzw. instruktaż stanowiskowy. Odbycie szkolenia przez pracownika powinno zostać odnotowane na piśmie i przechowywane w jego dokumentach w biurze. Zawsze powinno odbywać się na koszt pracodawcy i w godzinach naszej pracy. Firma, która przeprowadzi takie obowiązkowe szkolenie dla pracowników to Netkonf Krzysztof Jurczok.

Co to jest instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy to takie dodatkowe szkolenie, które może przeprowadzić osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca. Obejmuje zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki. Przede wszystkim szkolenie wstępne stanowiskowe ma na celu bezpieczne wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Zwolnienie ze szkolenia

Szkoleniu BHP w firmie podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Dotyczy to również osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego, praktykantów jak i samego pracodawcy. Tylko w jednym przypadku jest się z niego zwolnionym. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane tylko w przypadku podjęcia przez pracownika pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. W przypadku szkolenia okresowego, czyli odbywającego się w trakcie zatrudnienia, jeśli przedstawimy zaświadczenie o jego odbyciu w okresie do 6 lub 12 miesięcy od innego pracodawcy. Taka sytuacja istnieje np. w przypadku przenoszenia się do innej firmy na te same stanowisko.

Ponadto od 1 stycznia 2019 roku pracownicy zakwalifikowani do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, nie muszą już odbywać szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Taka osoba tak naprawdę obywa tylko jedno szkolenie wstępne BHP, czyli te obowiązkowe przed podjęciem pracy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas