Materiał Partnera Kiedy i jak rozpocząć windykację długu?

Kiedy i jak rozpocząć windykację długu?

Problem z płynnością finansową to współcześnie bolączka wielu firm, szczególnie mikroprzedsiębiorstw, często uzależnionych od zleceń i zapłat płynących od jednego kontrahenta. W dzisiejszych czasach istnieje jednak wiele opcji, które mogą być zastosowane nawet w przypadku małych podmiotów. Jedną z możliwości jest coraz częściej wybierana windykacja długów. Na czym ona polega i kiedy warto ją rozpocząć?

Czym jest windykacja?

Jest to zestaw działań i czynności polegających na dochodzeniu roszczeń finansowych od niesumiennych kontrahentów, którzy naruszają terminy płatności. Działalność ta ma wiele etapów, które na początku możemy realizować zarówno samodzielnie, jak i z pomocą zewnętrznych przedsiębiorstw. Jeśli jednak chcemy osiągnąć szybsze efekty i uchronić się przed niepotrzebnym stresem, warto rozważyć skorzystanie z pomocy specjalistów, powierzając egzekucję sprawdzonej firmie windykacyjnej.

Zapobiegaj i monitoruj

Zanim skorzystamy z usług specjalistów od windykacji, powinniśmy wprowadzić w swojej firmie działania prewencyjne na wypadek wystąpienia problemu z wypłacaniem należności od kontrahentów. W tym obszarze, jednym z naszych głównych zadań jest skrupulatne
i rzetelne monitorowanie powstałych względem nas zobowiązań.
To wewnętrzny dokument ułatwiający sprawdzanie kto, za jaki okres i w jakiej kwocie jest nam winien należności. Usprawnia to bieżące analizowanie naszej sytuacji finansowej i może pomóc w przygotowaniu się na trudniejsze okresy w działalności. Drugim krokiem jest zapobieganie takim sytuacjom. Przed przystąpieniem do prowadzenia działań z jakimkolwiek przedsiębiorcą, istotne staje się sprawdzenie, czy nie widnieje on w Krajowym Rejestrze Długów. Jeśli mimo to podejmiemy współpracę z takim podmiotem, musimy być świadomi ewentualnych konsekwencji w postaci opóźnienia czy zaniechania zapłat za nasze usługi.

Kiedy rozpocząć windykację i czym są działania polubowne przedsądowe?

Jak informuje Paweł Grabarczyk zajmujący się prowadzeniem spraw windykacyjnych, działania te należy rozpocząć bezzwłocznie, wysyłając tym samym sygnał, że nie jesteśmy partnerem biznesowym z którym warto podstępować nieuczciwie. Na tym etapie, pierwszym krokiem jest prowadzenie czynności określanych jako windykacja polubowna, zwana też przedsądową, polegająca na zadaniach dyscyplinujących dłużnika do zapłaty należności. Są to działania określane jako miękkie i mogą prowadzić do zawarcia ugody. Opierają się na wysyłaniu wezwań do zapłaty na przykład drogą elektroniczną, a także upominaniem poprzez kontakt telefoniczny. Mogą też odbywać się za pośrednictwem bezpośrednich wizyt u naszego kontrahenta. Pozwalają też na to, by nie nadszarpnąć relacji z kontrahentem i w przypadku obopólnej inicjatywy kontynuować współpracę. Jeśli działania te nie przynoszą efektów, możemy zdecydować się na windykację sądową i w ten sposób wyegzekwować należne nam środki pieniężne. Postępowanie jest wtedy najczęściej realizowane w trybie zaocznym, bez udziału stron. Wtedy dłużnik finalnie może dostać nakaz zapłaty, a bez wniesienia sprzeciwu, wyrok uprawomocnia się w przeciągu 14 dni. W przypadku działań sądowych, zdecydowanym ułatwieniem jest korzystanie ze wsparcia specjalistów od windykacji należności, którzy wykonują działania reprezentacyjne i realizują proces przygotowania dokumentów oraz koniecznych pism.

Windykacja należności to proces czasochłonny, na który często nie warto tracić własnego, niezwykle cennego czasu. Właśnie po to funkcjonują firmy windykacyjne pomagające nam w realizacji koniecznych czynności i ostatecznym odzyskaniu należnego długu.  

Podziel się