Artykuł sponsorowany Jak często organizować szkolenia BHP i przeciwpożarowe dla pracowników?

Jak często organizować szkolenia BHP i przeciwpożarowe dla pracowników?

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przepisów Przeciwpożarowych są bardzo ważne i nie można ich bagatelizować. Nie bez powodu zostały one odgórnie narzucone. Od momentu wprowadzenia obowiązku szkoleń BHP, ilość wypadków przy pracy znacznie spadła. Kto jest zobowiązany do organizowania szkoleń i jak często należy wysyłać na nie pracowników?

Szkolenia to obowiązek pracodawcy!

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca ludzi musi o tym pamiętać. Ochrona życia i zdrowia pracowników miejscu pracy to obowiązek każdego pracodawcy. To właśnie on odpowiada za wypadki, które miały miejsce w przedsiębiorstwie. Wobec tego wszystkie szkolenia BHP i ppoż. muszą być udokumentowane. Brak odpowiedniej dokumentacji może przysporzyć właścicielowi firmy wielu problemów. Pamiętaj, że nieudokumentowane szkolenie BHP jest traktowane jak jego brak.  

Jak często należy je organizować?

Częstotliwość szkoleń jest uzależniona od stanowiska każdego pracownika. To kolejna ważna informacja. Jeśli w danym przedsiębiorstwie zatrudnia się pracowników na wielu różnych stanowiskach, niemożliwe jest zorganizowanie dla nich jednego uniwersalnego szkolenia. Szkolenia BHP i ppoż. dzielą się na wstępne i okresowe. Wstępne szkolenia musi zaliczyć każdy nowo przyjęty pracownik. Jeśli chodzi o terminy okresowych szkoleń BHP, w przypadku najpopularniejszych branż prezentują się one następująco:

  • Raz w roku – stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne.
  • Raz na 3 lata – pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze.
  • Raz na 5 lat – pracodawca, osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie i brygadziści), pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, pracownicy służby BHP, pracownicy narażeni na czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.
  • Raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy jest w grupie działalności, dla których została ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka.

Z ponownych szkoleń BHP są zwolnieni pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni w firmach zakwalifikowanych do grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Organizacją szkoleń zajmuje się między innymi firma NADZORY BHP. Szkolenia muszą być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Szkolenia przeprowadzone przez osobę bez uprawnień są traktowane tak, jakby się nie odbyły.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas