Artykuł sponsorowany Zasady postępowania przy wypadku przy pracy

Zasady postępowania przy wypadku przy pracy

Gdy w firmie zdarzy się wypadek zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy trzeba przeprowadzić działania mające na celu pomoc pracownikowi, zabezpieczenie mienia, ustalenie faktów i stworzenie dokumentacji powypadkowej. Jak wygląda postępowanie krok po kroku przy wypadku na terenie przedsiębiorstwa i jak przygotować odpowiednie dokumenty?                                                                                                                

Pierwsza pomoc

Gdy w firmie zdarzy się wypadek – niezależnie, czy ranny będzie pracownik, czy osoba postronna - pierwszym zadaniem pracodawcy jest udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy. Musi też ograniczyć zagrożenie, np. wyłączyć maszyny, odciąć dopływ prądu, oczyścić przestrzeń.

Zabezpieczenie miejsca

Gdy wszystkie osoby są już bezpieczne, teren po wypadku przy pracy powinien zostać zabezpieczony. Ma to zapobiec kolejnym wypadkom, a także pomóc ustalić przyczynę powstania zdarzenia.

Pracodawca wraz z inspektorem BHP powinni dokonać pierwszych oględzin miejsca, sporządzić notatki, szkic, zdjęcia itp. Dopiero wtedy można uruchomić maszyny. Jeśli podczas wypadku przy pracy ktoś zginął lub ucierpiało wiele osób, zgodę musi wydać także prokurator.

Zawiadomienie odpowiednich organów

Jeśli wypadek przy pracy spowodował śmierć, ciężki uszczerbek na zdrowiu albo ucierpiało wielu pracowników, pracodawca musi powiadomić o nim okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Za zatajenie tego typu wypadku przy pracy grozi kara.

Zespół powypadkowy i ustalenie okoliczności

Dwuosobowy zespół powypadkowy, w który wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy (lub inne osoby opisane wewnętrznym regulaminem) mają ustalić okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Powinni oni dokonać oględzin miejsca wypadku i sprawdzić stan techniczny urządzeń i maszyn. Muszą wysłuchać poszkodowanego i świadków, a także lekarza. Następnie sporządzają notatki i zdjęcia z miejsca zdarzenia i zbierają inne dowody, które pomogą ustalić jego przyczyny. Ważne jest też dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku, której wymaga zakład ubezpieczeń społecznych. Koszty tych działań ponosi pracodawca. W sporządzaniu dokumentacji, szczególnie, gdy przedsiębiorstwo nie posiada własnego pracownika BHP, pomoże firma Nadzór i Obsługa BHP i Ppoż - Szkolenia Teresy Boguckiej-Skopiak. Dzięki wieloletniemu stażowi na rynku w rzetelny sposób stworzy wymagane przez Państwową Inspekcję Pracy dokumenty, także te powypadkowe oraz pomoże ustalić przyczyny wypadku.

Dokumentacja powypadkowa

Dokumentacja powypadkowa to protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (tzw. protokół powypadkowy), który zespół powypadkowy musi stworzyć w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku. Jest on podstawą do ustalenia uprawnień do odszkodowania dla poszkodowanego. Powinny się w nim znaleźć wszystkie ustalone dowody, w tym notatki i opinie specjalistów. Gdy pracodawca go zatwierdzi, musi go otrzymać także poszkodowany i inspektor PiP. Działania kończy wyciągnięcie wniosków i podjęcie środków prewencyjnych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas