Artykuł sponsorowany Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia odzieży roboczej w miejscu pracy?

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia odzieży roboczej w miejscu pracy?

Odzież robocza to pojęcie, pod którym kryją się dwie nazwy – odzież robocza i ochronna. W pewnych przypadkach opisanych w prawie każdy pracownik musi mieć zagwarantowaną odzież ochronną. Zgodnie z ustawą Kodeks Pracy, obowiązek zapewnienia odzieży roboczej znajduje się po stronie pracodawcy. Ubrania powinny być dostarczone pracownikowi w sytuacji, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu, a także ze względu na wymagania techniczne i bezpieczeństwa pracy. Co definiuje prawo w kontekście odzieży ochronnej?

Odzież ochronna – przepisy prawa

Kryteria zapewnienia odzieży roboczej przez pracodawcę nie mają zaostrzonego charakteru. Zastosowanie ich wymaga indywidualnej oceny konkretnego stanowiska pracy i zakresu obowiązków. Zasada jest jednak zawsze taka sama – pracodawca powinien zapewnić ubrania robocze podczas intensywnych prac brudzących i niebezpiecznych. Wykonywanie takich czynności mogłoby wiązać się z dużym ryzykiem dla utraty życia i zdrowia.

Odzież ochronna może być także zapewniona przez pracownika, jeśli spełnia wymagane normy. Za tego typu odzież pracownikowi należy się odpowiednie wynagrodzenie – ekwiwalent. Nie zawsze jednak może on sam zadbać o swoje ubranie. Obowiązek ten cały czas będzie po stronie pracodawcy w przypadku stanowisk, na których wykonuje się prace związane z bezpośrednim obsługiwaniem maszyn i pozostałych urządzeń technicznych. Sytuacja ta dotyczy także prac powodujących intensywne brudzenie i skażenie odzieży oraz obuwia pracownika środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi.

Należy jednak pamiętać, że ubrania ochronne są własnością pracodawcy i trzeba traktować je, jako powierzone mienie. Po zakończonym stosunku pracy podlegają zwrotowi, bez względu na ich stan. Pracownik ma także za zadanie obowiązek wszelkiej konserwacji odzieży, prania jej i odkażania. Pranie odzieży może przebiegać przez pracownika, jeśli zostanie mu przekazany odpowiedni ekwiwalent pieniężny. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy na stanowisku, jeśli nie zapewni mu odpowiednich środków ochronnych i odzieży chroniącej. Jeśli środki nie zostaną dostarczone do pracownika, to ma on także prawo odmówić wykonania zadania.

Dlaczego odzież ochronna jest bardzo ważna dla pracownika?

Obowiązkiem pracodawcy jest zagwarantowanie odpowiedniej jakości ubrania roboczego, a także o jego pranie i konserwację. Pracownik może odmówić wykonania pracy, jeśli jakość ubrań nie spełnia wymogów ochronnych i użytkowych. Pracodawca musi określić przedział czasowy, w jakim dane ubranie może być wykorzystane.

Jak mówi pracownik firmy Metalplast - Meblopol oferującej sprzedaż odzieży ochronnej: Przepisy prawne nie regulują kwestii dotyczących okresu wymiany ubrań. Przewidziany przedział czasowy użytkowania odzieży i obuwia ustalane są przez pracodawcę. Muszą zostać zapisane w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy. Czas ten musi uwzględniać użyteczność odzieży, jej wytrzymałość i przeznaczenie.

Decydując się na zakup odzieży roboczej, zaleca się wybór jedynie sprawdzonych firm oferujących ich sprzedaż. Ubrania wykonane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami prawa to gwarancja bezpieczeństwa.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas