Materiał Partnera Amortyzacja środków trwałych w pigułce

Amortyzacja środków trwałych w pigułce

Profesjonalne usługi księgowe, oprócz obsługi kadrowo-płacowej, czy ewidencjonowania przychodów obejmują także kwestie związane z amortyzacją środków trwałych. Dzięki systematycznemu odpisywaniu części ich wartości, podatnik zyskuje opłacalną formę zmiany kosztów działalności. Wyróżnia się kilka metod amortyzacji, a każda z nich ma swoje wady i zalety, Dlatego też, chcąc wybrać opcję dopasowaną pod kątem swego biznesu, warto skonsultować się ze specjalistami.

Istota środków trwałych

Wedle zapisów Ustawy o Rachunkowości pod pojęciem środków trwałych należy rozumieć rzeczowe składniki majątku firmy, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż dwanaście miesięcy. Ustawodawca wymaga również ich kompletności i zdatności do użytku, a ponadto, aby były one wykorzystywane tylko na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Decydując się na zakup środków trwałych, należy się liczyć, że wraz z upływem czasu nastąpi stopniowe obniżanie ich wartości użytkowej. Zużycie składników majątkowych wyrażone w pieniądzu określamy amortyzacją lub konsumpcją kapitału, którą jako urzędowy twór, śmiało można nazwać swego rodzaju rekompensatą dla przedsiębiorcy.

Zawiłości amortyzacji

Chcąc dokonać odpisów amortyzacyjnych odpowiadających poziomowi zużycia, już po przyjęciu określonego składnika majątku do ewidencji, należy ustalić jego wartość początkową, która to nie stanowi kosztu dla firmy. Nie obędzie się również bez uwzględnienia długości ekonomicznej użyteczności, a także rocznej stawki amortyzacji. Nazywa się ją zamiennie stopą i mówiąc w dużym uproszczeniu, określa jaką część początkowej wartości środka trwałego możemy rozliczyć w ciągu roku. Stawki amortyzacji zostały zawarte w załączniku 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich dobór upraszcza klasyfikacja środków trwałych, czyli usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego. W jej ramach wyróżniamy ponad dziesięć grup składników.

Co w praktyce daje amortyzacja? Systematyczne odpisywanie umówionej kwoty w koszty przedsiębiorstwa pozwala obniżyć opłacany podatek dochodowy, zatem wiąże się z wymiernymi korzyściami ekonomicznymi dla osób prowadzących biznes. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą jej zrównania z wartością początkową składnika majątku. Należy również wspomnieć, że wcale nie dotyczy ona każdego firmowego zakupu. Przepisy przewidują bowiem specjalne limity kwotowe, poniżej których nabycie składników majątku rozliczamy bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Co więcej, amortyzacja podatkowa nie obejmuje wszystkich środków trwałych widniejących we wspominanej już klasyfikacji. Procesowi amortyzacji nie podlegają zatem, chociażby grunty, dzieła sztuki, eksponaty muzealne, inwentarz żywy czy lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej.

Odpisy amortyzacyjne jako zadanie dla fachowców

Aktualne prawo dopuszcza kilka metod amortyzacji – liniową, degresywną oraz naturalną, która opiera się na liczbie wytworzonych produktów. Przedsiębiorcy zdecydowanie najczęściej stosują metodą liniową zakładającej, że środek trwały zużywa się jednakowo przez cały okres użytkowania. Obliczanie amortyzacji na własną rękę niesie za sobą pewne ryzyko. Nie chodzi tu jednak tylko o sam brak umiejętności rozliczeń, ale także wybór rodzaju amortyzacji, który powinien być korzystny dla naszego biznesu. Co więcej, wielu przedsiębiorców ma znikome pojęcie o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby w ogóle móc zastosować określoną metodą amortyzacji. Aby zatem zredukować do minimum ryzyko błędów, warto tego typu działania powierzyć profesjonalistom. Jest to jeden z powodów, dla których należy nawiązać stałą współpracę z zewnętrzną firmą świadczącą kompleksowe usługi księgowe. Najwyższym poziom w tym zakresie gwarantuje Kancelaria Anny Obary z siedzibą Warszawie. Kwestie związane z optymalizacją podatkową, w tym amortyzacją jako jej podstawowym narzędziem, to dla powyższej firmy chleb powszedni. Zdecydowanie warto zapoznać się bliżej z jej profilem działalności

Opracowanie:

Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Obara Sp. z o.o.

Warszawa , Bukowińska 22 lok. 53

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas