Materiał Partnera Czym różni się pełna księgowość od małej księgowości?

Czym różni się pełna księgowość od małej księgowości?

Każdy, kto po raz pierwszy zakłada własną działalność gospodarczą, staje przed decyzją, jaki rodzaj księgowości wybrać, oczywiście, jeśli posiada wybór. W niektórych sytuacjach charakter jednostki gospodarczej narzuca formę księgowości, aczkolwiek najczęściej przedsiębiorcy decydują, czy wybiorą pełną, czy małą księgowość. Obie te formy różnią się od siebie. Jednak na czym te różnice polegają?

Mała księgowość dla firm – czym właściwie jest?

Uproszczona księgowość nazywana jest inaczej małą księgowością. Do jej prowadzenia upoważnione są spółki jawne i cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, a także osoby fizyczne. Aby możliwe było wybranie małej księgowości, trzeba spełnić jeden podstawowy warunek, a mianowicie przychody netto firmy za rok obrotowy poprzedni nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro w złotówkach. Księgowość uproszczona to prosta forma pełnej księgowości i składa się z:

  • karty podatkowej,
  • ryczałtu ewidencjonowanego,
  • księgi przychodów i rozchodów.

Rozliczanie się za pomocą karty podatkowej wymaga na podatniku płacenia określonej stałej kwoty co miesiąc. Jej wysokość zależy przede wszystkim od liczby mieszkańców miasta, w którym prowadzimy działalność gospodarczą. Poza tym wpływ na to ma charakter działalności. Z kolei na podstawie księgi przychodów i rozchodów możliwe jest obliczanie różnic między przychodami a kosztami. To właśnie ta różnica jest podstawą do obliczania podatku, w zależności od opcji i dochodu, pod warunkiem, że dana działalność przynosi zyski.

Natomiast ryczałt ewidencjonowany przez wielu uważany jest za atrakcyjną formę prowadzenia księgowości przede wszystkim dlatego, że nie uwzględnia on kosztów, a podstawą do opodatkowania jest przychód. To sprawia, że taka firma prowadzenia księgowości nie jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o ilość zapisów księgowych. Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji, gdy prowadzimy działalność opodatkowaną rozmaitymi stawkami, niezbędne jest wyszczególnienie ich w osobnych kolumnach w ewidencji przychodów.

Czym jest pełna księgowość dla firm i kiedy ta forma jest przydatna?

Nieco trudniejsze, bardziej skomplikowane oraz czasochłonne jest prowadzenie pełnej księgowości firmy. Jeśli zdecydowaliśmy się na taką formę księgowości, musimy pamiętać o tym, że w księgach rachunkowych trzeba zapisywać zarówno transakcje gotówkowe, jak i bezgotówkowe. Prowadzenie księgowości pełnej zwykle powierzamy księgowej lub korzystamy z usług zewnętrznego biura rachunkowego. Takie usługi oferuje między innymi biuro rachunkowe Compo System z Łodzi. Korzyścią z wyboru tej formy księgowości jest dostęp do dużej ilości informacji, które związane są ze stanem obecnym, a także ogólną kondycją firmy. Takie informacje pozwalają na szybszą reakcję w przypadku ewentualnych zagrożeń oraz na sprawną ocenę ryzyka inwestycji. Dość ważne jest to, że niektóre formy działalności gospodarczej są ustawowo zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Opracowanie:

Compo System Sp. z o.o.

Łódź , Franciszkańska 131 B

Podziel się