Materiał Partnera Komu przysługuje darmowy transport medyczny?

Komu przysługuje darmowy transport medyczny?

Transport medyczny często konieczny jest dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż przy pomocy innych środków transportu niż karetka. Pewna grupa osób może liczyć na bezpłatny przejazd środkiem transportu sanitarnego - lądowego, lotniczego lub wodnego w zależności od sytuacji. Sprawdź, kiedy przysługuje Ci darmowy transport medyczny, a w jakiej sytuacji, za taki transport musisz zapłacić z własnej kieszeni.

Darmowy transport medyczny - dla kogo?

Jak mówi nam przedstawiciel firmy Transmed. Transport medyczny., bezpłatny transport medyczny przysługuje sporej grupie osób, a to, kto na niego może liczyć, jest jasno określone w przepisach. Taki transport zazwyczaj wykonywany jest przez karetki pogotowia ratunkowego, ale bywa, że zlecenie na rzecz NFZ wykonują firmy prywatne zajmujące się transportem karetką.


Na bezpłatny transport sanitarny można liczyć wtedy, gdy:

●  zlecenie na przejazd sanitarny wystawi lekarz, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę świadczeniodawcy;

●  zlecenie na przejazd wystawi lekarz, który pracuje w placówce, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę świadczeniodawcy.

Z powyższego wynika więc, że za zlecenia na transport medyczny wystawione przez lekarza prowadzącego prywatną praktykę, trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Warto mieć to na uwadze, kiedy zachodzi potrzeba uzyskania zlecenia na taki transport i wybrać lekarza posiadającego podpisaną umowę z NFZ.

Bezpłatny przejazd medyczny jest wystawiany także w sytuacji, kiedy:

●  konieczne jest nagłe podjęcie leczenia w innej placówce leczniczej  (na przykład w sytuacji, kiedy lekarz rodzinny lub specjalista podczas wizyty uzna, że wymagane jest natychmiastowe rozpoczęcie leczenia w szpitalu);

●  konieczna jest ciągłość leczenia (na przykład wtedy, kiedy w danym szpitalu nie ma możliwości przeprowadzenia danego zabiegu lub badania i pacjent transportowany jest do innego szpitala, w celu zachowania ciągłości diagnozy i leczenia);

●  pacjent ma dysfunkcję narządu ruchu, która uniemożliwia mu korzystanie z innych środków transportu lub środków transportu publicznego (jest to na przykład transport osób niepełnosprawnych, których poważna dysfunkcja narządów ruchu sprawia, że mogą być transportowane do placówek medycznych tych w karetce).

Kto wykonuje transport chorych?

Transport chorych wykonywany jest przez doświadczony zespół składający się z ratowników medycznych oraz lekarzy. Do transportu stosowane są odpowiednio przystosowane karetki, które są wyposażone na wypadek różnych sytuacji. Transport medyczny wykonywany może być tylko przez firmy, które posiadają stosowne uprawnienia. Jest to więc całkowicie bezpieczna metoda transportu chorych do placówek leczniczych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas