Materiał Partnera Na czym polega medyczne zabezpieczenie imprez masowych?

Na czym polega medyczne zabezpieczenie imprez masowych?

Organizacja imprez masowych to skomplikowane, wieloaspektowe przedsięwzięcie. Sprzęt, transport, bezpieczeństwo uczestników – to jedynie niewielki ułamek tego, co muszą w najdrobniejszych szczegółach zaplanować organizatorzy. Sposób organizacji imprez masowych określony jest przepisami, które jasno dyktują warunki, które muszą być spełnione. Jednym z nich jest zapewnienie opieki medycznej.

Bezpieczeństwo uczestników przede wszystkim

Poprzez zabezpieczenie medyczne imprez masowych rozumiemy zespół zasad, które zapewnią medyczne bezpieczeństwo podczas zorganizowanych wydarzeń, które gromadzą dużą liczbę uczestników w danym miejscu i określonym czasie. Sama impreza masowa definiowana jest jako zgromadzenie ponad tysiąca uczestników w jednym czasie i miejscu. Mogą one mieć różny charakter – od festiwalu muzycznego po zawody sportowe. Jednak nie tylko one wymagają zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej. Powinna ona być zaangażowana również w przypadku innych mniejszych wydarzeń.

Polskie przepisy określają zasady dotyczące bezpieczeństwa uczestników podczas imprezy artystyczno-rozrywkowej, podczas której przewidywana liczba uczestników to pięćset osób w budynkach lub tysiąc osób w obiektach niebędących budynkami i na otwartym terenie. W przypadku imprez sportowych zabezpieczenie medyczne musi zostać zapewnione, gdy szacowana liczba uczestników wynosi trzysta osób w budynkach oraz tysiąc osób na stadionie, w obiekcie niebędącym budynkiem lub na otwartym terenie.

Problemy medyczne pojawiające się podczas imprez masowych podobne są do tych, z którymi spotykamy się w pogotowiu ratunkowym. Zabezpieczenie medyczne wydarzeń sportowych oraz innych imprez może być zapewnione jedynie przez wykwalifikowanych lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarzy. Zajmują się tym firmy takie jak Trans-Med. Zapewniają one kompleksową opiekę odpowiednią do rozmiarów wydarzenia, liczby uczestników oraz innych czynników, które mogą decydować o zagrożeniu – wieku uczestników, poziomu spodziewanej agresji, temperatury i warunków atmosferycznych, dostępności alkoholu i narkotyków. Nieco inaczej będzie wyglądało zabezpieczenie medyczne wydarzeń kulturalnych, a inaczej sportowych.

Logistyka zabezpieczenia medycznego

Podczas przygotowywania imprezy masowej wszystkie jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo tworzą plan zabezpieczenia medycznego. Uwzględniony w nim zostaje zakres odpowiedzialności organizatora, charakter imprezy i przewidywana liczba uczestników. Wskazane w nim są miejsce oraz czas trwania wydarzenia, towarzyszące mu zagrożenie, a także związane z nim potrzeby względem opieki medycznej.

Punkty medyczne, w których udzielana jest doraźna pomoc w przypadku drobnych urazów i zachorowań, muszą być rozmieszczone tak, aby dotarcie do nich pieszo było możliwe w czasie pięciu minut. Patrole piesze zajmujące się udzielaniem podstawowych zabiegów resuscytacyjnych powinny być rozmieszczone w sposób, który pozwoli im dotrzeć na miejsce wypadku w czasie nie dłuższym niż cztery minuty. Natomiast zaawansowane zabiegi resuscytacyjne przeprowadzane z zastosowaniem leczenia farmakologicznego czy defibrylacji muszą być w stanie udzielić pomocy w ciągu maksymalnie ośmiu minut. Szczegółowe rozmieszczenie punktów, patroli, oraz dróg dojazdu dla ambulansów musi znaleźć się w planie zabezpieczenia medycznego.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas