Artykuł sponsorowany Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Obowiązkiem każdego pracownika rozpoczynającego karierę zawodową jest wykonanie badań okresowych w przychodni medycyny pracy. Zadaniem lekarza medyny pracy jest określenie, czy potencjalny pracownik może wykonywać pracę na określonym stanowisku. Wyniki badań mają bezpośredni wpływ na decyzję pracodawcy, czy dopuści pracownika do wykonywania obowiązków służbowych. Co trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do badań?

Medycyna pracy

Ta dziedzina medycyny zajmuje się ochroną zdrowia osób pracujących przed niekorzystnymi warunkami związanymi ze specyfiką i sposobem wykonywania zawodu. Niezależnie od tego, czy praca to czynności biurowe, czy praca ze szkodliwymi substancjami, nie można jej rozpocząć pracy bez aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Dodatkowo dzięki badaniom okresowym lekarz może na bieżąco monitorować stan zdrowia danej osoby. Do jego zadań należy również informowanie pacjentów o tym, jak mogą dbać o własne zdrowie, jak się odżywiać i jak zapobiegać zmianom zdrowotnym wynikającym z ich charakteru pracy.

Dla kogo badania?

Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracownika. Na badania lekarskie wysyła pracownika jego pracodawca, który pokrywa również wszystkie koszty. Obowiązek odbycia badań obejmuje wszystkich pracowników, nie tylko przed rozpoczęciem pracy.  Należy się na nie zgłosić po zmianie stanowiska, po zmianie charakteru stanowiska, przed wygaśnięciem poprzedniego zaświadczenia i po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej, niż 30 dni. Charakter wykonywanej pracy determinuje zakres wykonywanych badań. Jeśli stanowisko pracy wiąże się z pracą przy komputerze, oprócz badań podstawowych należy wykonać badanie wzroku u okulisty. Jeśli lekarz medycyny pracy stwierdzi, że do pracy potrzebne nam będą okulary, pracodawca zobowiązany jest do pokrycia części kosztów ich zakupu. Specyfika niektórych zawodów wymaga wykonania dodatkowych badań, takich jak: test psychotechniczny (dotyczy najczęściej zawodowych kierowców), EKG (dotyczy osób narażonych na promieniowanie elektromagnetyczne), cholesterol, badania neurologiczne, audiogram (dotyczy osób pracujących w hałasie), spirometria.

Dopiero posiadając komplet zaświadczeń od lekarzy wszystkich zaleconych specjalności, możemy otrzymać orzeczenie lekarskie potwierdzające naszą zdolność do pracy na danym stanowisku. Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za czas, który pracownik poświęcił na badania medycyny pracy, a te powinny odbyć się w godzinach jego pracy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas