Materiał Partnera Ile czasu trzeba się kształcić, by zostać stomatologiem?

Ile czasu trzeba się kształcić, by zostać stomatologiem?

Zawód stomatologa jawi się jako atrakcyjne zajęcie, zwłaszcza ze względu na oczekiwane wysokie zarobki i możliwość uzyskania specjalizacji w interesującym kandydata obszarze. Warto jednak pamiętać, że aby móc zostać pełnoprawnym lekarzem stomatologii, należy ukończyć pięcioletnie studia medyczne, a następnie odbyć staż podyplomowy. Jak wyglądają kolejne stopnie edukacji w tej dziedzinie?

Jak zostać stomatologiem?

Jedyną drogą, która prowadzi do wykonywania zawodu stomatologa, jest ukończenie pięcioletnich studiów medycznych na tym kierunku. W trakcie nauki kandydaci biorą udział w zajęciach teoretycznych, w ramach których sa zobowiązani do przyswojenia materiału z takich dziedzin, jak:

 • stomatologia zachowawcza,
 • chirurgia stomatologiczna,
 • stomatologia dziecięca,
 • protetyka,
 • choroby przyzębia i błony śluzowej,
 • chirurgia szczękowo-twarzową,
 • ortodoncja.

Oprócz poznawania teorii, studenci rozwijają zdobyte umiejętności w ramach praktyk studenckich. Kształcą się w zakresie organizacji ochrony zdrowia, a także na wydziałach chirurgii ogólnej, interny czy chirurgii twarzowo-szczękowej. Na ostatnim roku studiów kandydaci zdobywają umiejętności, asystując lekarzowi stomatologowi w gabinecie dentystycznym.

Warto zauważyć, że absolwenci tego kierunku nie bronią pracy magisterskiej, ale podchodzą do egzaminu zawodowego – wyjaśnia stomatolog z pracowni Rojek Dental

Po pomyślnym ukończeniu egzaminu, absolwent otrzymuje dyplom oraz tytuł zawodowy lekarza-dentysty. Aby jednak móc samodzielnie wykonywać ten zawód, konieczne jest odbycie praktyk podyplomowych oraz zdanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Ścieżka kariery stomatologa

Absolwenci pięcioletnich studiów stomatologicznych mogą uzyskać dodatkową specjalizację. Do ich dyspozycji sa między innymi następujące dziedziny:

 • chirurgia stomatologiczna,
 • chirurgia szczękowo-twarzowa,
 • protetyka stomatologiczna,
 • stomatologia dziecięca.

Mogą również wziąć udział w studiach podyplomowych, które są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem kierunku medycznego.

Lekarze stomatolodzy mogą znaleźć zatrudnienie w przychodniach publicznych lub prywatnych klinikach dentystycznych. Od wyboru konkretnego miejsca zatrudnienia bardzo często zależą zarobki absolwenta studiów medycznych.

Część osób decyduje się na założenie własnego gabinetu, ponieważ taki typ pracy zdecydowanie jest najbardziej korzystny finansowo. Warto jednak pamiętać, że profesjonalne wyposażenie takiego miejsca wymaga sporych kosztów, dlatego absolwenci tuż po studiach rzadko się na to decydują.

Podziel się