Artykuł sponsorowany Badania lekarskie do pracy

Badania lekarskie do pracy

Podczas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wymagane jest, aby przyjęci pracownicy odbyli wstępne, kontrolne oraz okresowe badania. Wraz z wystawionym przez pracodawcę skierowanie zatrudniony ma obowiązek udać się do przychodni medycyny pracy. Wszystkie konieczne badania przeprowadza lekarz medycyny pracy, który po zakończeniu wystawia zatrudnionemu zaświadczenie o zdolności do wykonywania danego zawodu.

Czym jest medycyna pracy?

Medycyna pracy jest dziedziną zajmująca się kontrolą zdrowia wszystkich zatrudnionych osób. Po odbyciu badań lekarz medycyny pracy wystawia pracownikowi zaświadczenie o braku wszelkich przeciwwskazań do wykonywanej pracy. Głównym zadaniem lekarza pracującego w dziedzinie medycyny pracy jest wykrywanie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, które może powodować wykonywanie określonego zawodu, szkodliwe warunki pracy itp.

Obowiązkiem każdej osoby, która ma zamiar rozpocząć karierę zawodową jest udanie się na badania do lekarza medycyny pracy. Bez względu na to, czy praca ta związana jest z działaniem wśród czynników i substancji szkodliwych, czy też będziemy pracować za biurkiem, nie można rozpocząć pracy nie posiadając aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy.

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy ma obowiązek udania się do przychodni medycyny pracy w celu wykonania wszelkich niezbędnych badań. Przychodnią przeprowadzającą takie badania jest np. Galus Przychodnia dla rodziny z Kielc. Nie są to jednak jedyne badania, ponieważ częstotliwość ich zależy od zajmowanego stanowiska, wykonywanego zawodu oraz zaleceń lekarza. Kolejne badania są badaniami okresowym oraz kontrolnymi.Przebieg wizyty

W przypadku, gdy wizyta u lekarza medycyny pracy związana jest z chęcią rozpoczęcia pracy na stanowisku niezwiązanym z wykonywaniem działań w warunkach szkodliwych lub ryzykownych powinna ona potrwać do kilkunastu minut. Podczas trwania wizyty lekarz wykonuje wywiad na temat obecnego stanu zdrowia oraz warunków w jakich będziemy pracować. Następnie decyduje, czy konieczne będzie wypisanie skierowań do lekarzy specjalistów na dalsze badania. Jeśli nie ma takiej potrzeby lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie dla pracodawcy potwierdzające zdolność do pracy na wybranym stanowisku.

Gdy rozpoczynamy pracę z komputerem lekarz medycyny pracy da nam skierowanie na badania do okulisty, aby ocenił stan wzroku. Jeśli okulista wykaże wadę wzroku i uzna, że do pracy niezbędne okażą się okulary, pracodawca zobowiązany jest pokryć w części koszty związane z ich zakupem. W momencie, gdy przyszła praca wiąże się z dość uciążliwym hałasem czy innymi szkodliwymi warunkami będziemy obowiązani do wykonania szerszej diagnostyki.

Przychodnia medycyny pracy powstała, w celu ochrony zdrowia wszystkich zatrudnionych pracowników. Koniecznością jest okresowe sprawdzanie stanu zdrowia wszystkich zatrudnionych, aby uniknąć niepożądanych wypadków związanych z działaniem szkodliwych czynników obecnych w miejscach pracy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas