Materiał Partnera Wywóz nieczystości – dlaczego warto współpracować ze sprawdzoną firmą?

Wywóz nieczystości – dlaczego warto współpracować ze sprawdzoną firmą?

Czy wiesz, że sposób utylizacji odpadów i wywozu płynnych nieczystości jest uregulowany prawnie? Według obowiązujących przepisów, gospodarstwa domowe i różnego rodzaju instytucje, które nie mogły zostać przyłączone do gminnej lub miejskiej kanalizacji, powinny odprowadzać ścieki do szczelnych szamb. Niemniej jednak, po zapełnieniu zbiornika, konieczny jest wywóz zanieczyszczeń. Przeczytaj, dlaczego warto współpracować z profesjonalną firmą.

Asenizacja – dlaczego jest ważna?

Samodzielne wywożenie płynnych nieczystości lub wylewanie ich w przypadkowe miejsca jest nie tylko niedozwolone, ale także surowo karalne. Postępując w ten sposób, rozprowadzane są groźne bakterie, które wnikają w glebę i zatruwają rośliny – nierzadko spożywane w późniejszym czasie przez ludzi lub zwierzęta. Dodatkowo, ścieki, które znajdują się w przydomowych szambach stanowią zagrożenie dla osób znajdujących się w jego pobliżu – zbyt wysokie stężenie szkodliwych substancji może spowodować zatrucie i inne poważne zdrowotne konsekwencje. W związku z tym niezwykle ważne jest nawiązanie współpracy z profesjonalną firmą, która zajmuje się asenizacją.

Usługi asenizacyjne – co dokładnie obejmują?

Usługi asenizacyjne obejmują wywóz ścieków - zarówno tych komunalnych jak i przemysłowych, niezależnie od rodzaju zbiornika, w którym są zgromadzone. Nieczystości te najczęściej pochodzą z:

  • szamb, znajdujących się na prywatnych posesjach,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • zakładów produkcyjnych,
  • zakładowych oczyszczani ścieków,
  • gospodarstw rolnych.

Warto być świadomym, że każdy posiadacz takiego typu zbiornika powinien posiadać dokument, że nieczystości zostały wywiezione przez uprawnioną do tego firmę asenizacyjną. W przeciwnym przypadku, na właściciela może zostać nałożona grzywna.

Asenizacja – czy każdy może wywozić nieczystości?

Warto zaznaczyć, że wywozem płynnych nieczystości mogą zajmować się wyłącznie uprawnione do tego firmy, które współpracują z oczyszczalniami ścieków. Przykładowo, na terenie województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, usługi takie świadczy Zakład usługowo-handlowy,  którego właścicielem jest Piotr Kijek. Niezwykle ważne jest to, że przedsiębiorstwo posiada specjalistyczne pojazdy, które są przystosowane do bezpiecznego przetransportowania ścieków. Oprócz tego, przedsiębiorstwo wyróżnia się profesjonalną kadrą pracowniczą, która zawsze stara się spełnić oczekiwania klienta – między innymi przez kulturę osobistą, rzetelność, dokładność i terminowość świadczonych usług.

Opracowanie:

Podziel się