Materiał Partnera Asenizacja - co i jak?

Asenizacja - co i jak?

Termin “asenizacja” normalnym zjadaczom chleba raczej nic nie mówi. Jest to po prostu nic innego jak termin oznaczający usuwanie płynnych nieczystości. Asenizacją możemy nazwać pozybwanie się ścieków z domów, gospodarstw rolnych oraz zakładów przemysłowych.  Regularnie prowadzone usługi asenizacyjne są prowadzone według określonych standardów oraz za pomocą specjalnych pojazdów. Zatem na czym dokładnie polegają usługi asenizacyjne?

Czym jest asenizacja?

Asenizacja jest dość obszernym tematem, a usługi prowadzone w tym zakresie to między innymi:

  • usuwanie płynnych nieczystości z szamb przydomowych lub dołów kloacznych,
  • wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • wywóz nieczystości z zakładów przemysłowych oraz z zakładowych oczyszczalni ścieków,
  • wywóz nieczystości z gospodarstw rolnych,
  • higieniczne usuwanie oraz transport płynnych nieczystości z konkretnego terenu,
  • usuwanie i odkażanie płynnych nieczystości,
  • usługi wykonywane w celu poprawy czystości i higieny danego terenu.

Tak więc usługi asenizacyjne obejmują wywóz płynnych nieczystości pochodzących ze zbiorników odpływowych oraz tych bezodpływowych. To zabieg sanitarny, który zapobiega przepełnieniu się ścieków i kanałów, służących za magazyn płynnych nieczystości. Posiadając zbiornik na tego typu nieczystości przy naszych domach, musimy pamiętać o regularnym procesie asenizacji. Jest to uzależnione głównie od wielkości tego zbiornika oraz od tego, w jakim tempie się on zapełnia. Wywóz ścieków nie należy do łatwych, gdyż trzeba zapewnić odpowiedni sprzęt oraz zadbać, by cały proces przebiegł bez zagrożenia dla środowiska. Dla wyjaśnienia, w sprawie wywozu nieczystości z przydomowego szamba powinniśmy dzwonić około raz na miesiąc. Pozostaje jeszcze jedno pytanie: co później dzieje się z tymi nieczystościami. Otóż zebrane przez profesjonalną firmę ścieki przewożone są na specjalne miejsca zwane polami asenizacyjnymi, gdzie służą jako nawóz.

Sprzęt używany do asenizacji

Używanie przez firmę, zajmującą się usuwaniem płynnych nieczystości, odpowiednich i specjalistycznych pojazdów to podstawa. Firma w tej branży musi zapewnić wysoki standard bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż tego typu zanieczyszczenia są groźne dla środowiska. Dlatego używa się wyspecjalizowanych do tego fachu pojazdów, takich jak samochody lub cysterny z ciągnikami, które wyposażone są w specjalną beczkę asenizacyjną oraz węże i pompy.

Przed jakimkolwiek decyzją podjętą przy zastanawianiu się nad wywozem szamba lub innych nieczystości, warto zaznajomić się z usługami prowadzonymi przez dane firmy. Warto także sprawdzić, jakim sprzętem dysponuje dana firma oraz czy sposób w jaki to robi, jest higieniczny. Tak więc, chcąc skorzystać z profesjonalnych usług asenizacyjnych, warto skontaktować się z Zakład usługowo-handlowy Piotr Kijek.

Opracowanie:

Podziel się