Artykuł sponsorowany Stan klimatu akustycznego w Polsce

Stan klimatu akustycznego w Polsce

Zagrożenie hałasem jest równie niebezpieczne dla środowiska, co pozostałe czynniki je zanieczyszczające. Powinno być ono traktowane bardzo poważnie, ponieważ może przyczynić się do znacznego pogorszenia jakości życia, a nawet stanowić samodzielne zagrożenie. Jakie dźwięki przemysłowe mogą wpłynąć na stan klimatu akustycznego? Kto w Polsce zajmuje się ochroną przed hałasem? Odpowiedzi znajdują się w artykule.

Czym jest stan klimatu akustycznego? 

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić, co określa się powszechnie mianem stanu klimatu akustycznego. Jest to nic innego jak wpływ czynników – źródeł hałasu, oddziałującego na środowisko, który powinien być zachowany na odpowiednim poziomie. Przekroczenie danej normy mogłoby spowodować odczuwalny dyskomfort lub stanowić niebezpieczeństwo dla mieszkańców danej miejscowości, zwierząt czy innych organizmów.

Hałas przemysłowy może stwarzać poważne zagrożenie dla środowiska, dlatego w miejscach, takich jak np. aglomeracje miejskie, które są szczególnie narażone na głośne dźwięki, wykonywane są pomiary hałasu w celu ustalenia jego natężenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że to nie jedyne obszary narażone na jego działanie, bowiem w pobliżu mniejszych miejscowości, najczęściej znajdują się autostrady, drogi o dużym natężeniu ruchu lub fabryki czy zakłady przemysłowe. One również stanowią niebezpieczeństwo – wyjaśnia specjalista z Laboratorium Badawczego LBG wykonującego pomiary dla celów BHP i ochrony środowiska.

Jak wygląda w Polsce ochrona przed hałasem? 

Przed hałasem chronić się warto, a nawet trzeba. Na czym polega ochrona przed hałasem w Polsce, określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a dokładniej art. 112 brzmiący w następujący sposób:

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Co warto podkreślić, dla godzin nocnych oraz dziennych, mogą być ustalone różne normy natężenia dźwięków. Stan klimatu akustycznego w Polsce jest badany przede wszystkim przez program - Państwowy Monitoring Środowiska. Obowiązkowej ocenie i obserwacji podlegają zwłaszcza miejscowości o liczbie mieszkańców przewyższającej sto tysięcy oraz obszary narażone na hałasy generowane przez lotniska, drogi oraz linie kolejowe.

Wpływ hałasu przemysłowego na stan klimatu akustycznego 

Zagrożenie stwarzane przez hałas przemysłowy jest dość powszechne, szczególnie dla aglomeracji miejskich. Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez szkodliwe dźwięki i wymagać interwencji, dlatego tak ważne jest dokonywanie pomiarów hałasu. Długotrwałe wystawienie człowieka na jego działanie może przyczynić się do poczucia dużego dyskomfortu, rozdrażnienia, problemów z koncentracją, bezsenności, bólów głowy czy nawet uszkodzenia słuchu. Dlatego tak istotne jest, by jego poziom był regularnie monitorowany.

W przypadku natężenia generowanych dźwięków, powyżej ustalonej normy lub na jej pograniczu, podejmowane są odpowiednie działania w celu ograniczenia emisji. W zależności od miejsca, uzyskanych parametrów oraz obiektu, na terenie którego dochodzi do emisji, dobiera się odpowiednią metodę mającą wyciszyć dany obszar. Mogą to być np. obudowy akustyczne czy tłumiki hałasu.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas