Materiał Partnera Monitoring ornitologiczny w ofercie pracowni ProEkoEkspert

Monitoring ornitologiczny w ofercie pracowni ProEkoEkspert

Przedsiębiorcy realizujący inwestycje przemysłowe i budowlane muszą zadbać o to, by spełnić bardzo restrykcyjne wymogi prawne. Dotyczą one wielu kwestii, w tym tych związanych z ochroną środowiskową. W przypadku budowy farm wiatrowych, biurowców, autostrad czy linii napowietrznych istotne jest spełnienie szeregu wymagań odnośnie do zabezpieczenia terenów lęgowych i obszarów żerowań ptaków. Ważne jest zatem wykonanie monitoringu ornitologicznego wraz z ekspertyzą. Tym zajmuje się w Polsce zespół specjalistów z wrocławskiej pracowni ProEkoEkspert z Martą Borowiec na czele.

Na czym polega monitoring ornitologiczny?

Monitoring ornitologiczny to nic innego jak kontrola przyrodnicza populacji ptaków, które występują na danym terenie. Przede wszystkim prowadzona jest ona zaś po to, by pomóc inwestorom w realizacji swojej inwestycji budowlanej bez pogwałcenia wymogów prawnych dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego. Jak zaś wyjaśniają specjaliści z pracowni ProEkoEkspert, zakres takiego monitoringu najczęściej wynika z decyzji środowiskowej wydanej przez Dyrektora Ochrony Środowiska. W większości przypadków istotne jest określenie liczebności, rozrodczości oraz rozmieszczenia każdego gatunku ptaków na wskazanym terenie, wraz z oceną tego, jak planowana budowa może wpłynąć na życie tychże zwierząt.

Przy bardziej złożonych inwestycjach ważne jest też prowadzenie nadzoru środowiskowego nad  inwestycją. Co może dotyczyć m.in.:

  • profesjonalnego zabezpieczenia budowy w okresie lęgu oraz migracji zwierząt;
  • zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki;
  • kontroli nad wycinką drzew;
  • przeprowadzania szkoleń pracowników budowy dotyczących najważniejszych zasad z zakresu ochrony przyrody;
  • przenoszenia gatunków ptaków chronionych;
  • tworzenia sztucznych siedlisk dla ptaków oraz infrastruktury zabezpieczającej;
  • konsultacji wszystkich stron z organami zajmującymi się ochroną środowiska czy nawet ze środowiskami protestującymi przed realizacją danej inwestycji.

Kiedy monitoring ornitologiczny jest ważny?

Monitoring ornitologiczny przeprowadza się głównie przed inwestycjami, które z całą pewnością mogą wpłynąć na życie ptactwa na danym terenie. Specjaliści ProEkoEkspert podkreślają, że w Polsce są to przede wszystkim plany budowy farm wiatrowych, a także infrastruktury elektroenergetycznej w postaci linii napowietrznych. Nie oznacza to jednak tego, że monitoring nie jest wymagany przy mniejszych inwestycjach. Jak tłumaczy jeden z fachowców z zespołu Marty Borowiec:

Niekiedy monitoring ornitologiczny wraz z nadzorem budowlanym prowadzimy przy inwestycjach tworzenia osiedli mieszkaniowych blisko lasów. Obserwacja populacji ptaków jest też ważna przy budowie wielkich hoteli oraz biurowców przy rzekach w centrach dużych polskich miast. Zdarzają się również zlecenia od osób prywatnych, które wykryły na swoich działkach – lub blisko nich – miejsca lęgowe ptaków objętych ścisłą ochroną. Dotyczy to także gruntów rolnych.

Nadmienić trzeba też, że przekazanie ekspertyzy ornitologicznej dla inwestycji oraz zakończenie prac nadzoru środowiskowego nad budową, nie wiąże się z zakończeniem monitoringu przyrodniczego. Dalsza obserwacja ptaków na danym terenie jest ważna po to, by zweryfikować czy przyjęte strategie ochrony okazały się prawidłowe. W przypadku niepowodzenia istotne jest bowiem wdrożenie nowych zasad. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas