Artykuł sponsorowany Na czym polegają pomiary zanieczyszczeń powietrza?

Na czym polegają pomiary zanieczyszczeń powietrza?

Zarówno przepisy Unii Europejskiej, jak i rozporządzenia krajowe obligują właścicieli zakładów przemysłowych do stosowania ekologicznych rozwiązań produkcyjnych. Kontrola spełniania formalnych wymogów odbywa się między innymi poprzez regularne wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń. Dzięki temu na bieżąco można monitorować, czy firma prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Okoliczności wykonywanych pomiarów

Najczęściej z usług laboratoriów zewnętrznych, zajmujących się pomiarami zanieczyszczeń, korzystają zakłady przemysłowe. Są one do tego zobowiązane Rozporządzeniem Ministra Środowiska, gdyż wynika z niego konieczność regularnego przedstawiania stosownych analiz emitowanych do atmosfery gazów oraz pyłów. Przede wszystkim wytyczne takie odnoszą się do fabryk, w których następuje spalanie paliw, odpadów, produkcja dwutlenku tytanu, a także użycie rozpuszczalników. Dopilnowanie przeprowadzenia badań spoczywa na właścicielu konkretnej instalacji, jak również jego użytkowniku. Tego rodzaju usługi oferuje na przykład laboratorium akredytowane Ekolab, znajdujące się w Kobylnicy.

Cel przeprowadzenia pomiarów

Tak jak zostało już wyżej wspomniane, analizę emitowanych zanieczyszczeń przemysłowych przeprowadza się, aby przygotować raporty składane w miejscowej jednostce ochrony środowiska, jak również u wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Badania takie pomagają fabrykom spełniać wszystkie wymogi formalne w zakresie prowadzenia działalności na poziomie jak najmniej generującym szkodliwe czynniki dla atmosfery. Pozwala to na kontrolę stosowanych innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz ich ewentualną modyfikację. To nie zwykle istotne z punktu widzenia działań, mających charakter proekologiczny. Przekroczenie dozwolonych norm stężeń, chociażby pyłów PM10, PM 2,5, gazów SO2, NOx, CO, CO2 prowadzi do rozwoju groźnych chorób układu oddechowego.

Metody przeprowadzania pomiarów

Profesjonalnie wykonane i miarodajne badania muszą być przeprowadzone zarówno na terenie, który jest objęty emitowanymi zanieczyszczenia, jak również poddane szczegółowym analizom laboratoryjnym. Do pomiarów emisji zanieczyszczeń stosuje się specjalistyczny sprzęt, do którego można zaliczyć, chociażby: sondy, analizatory spalin, aspiratory, pyłomierze, a także zestawy służące do poboru próbek. Ważne, aby wykonawca analizy dysponował odpowiednimi certyfikatami. Większość tego typu pomiarów wykonuje się okresowo, co najmniej raz na sześć miesięcy. Dla zakładów, w których następuje spalanie paliw w instalacji o mocy cieplnej minimum 100 MW, pracującej ponad 10000 godzin, monitoring emisji zanieczyszczeń musi być prowadzony w sposób ciągły.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas