Materiał Partnera Sporządzanie aktów notarialnych z Kancelarią notarialną Sp. p. Małgorzaty Klukowskiej i Magdaleny Głowińskiej-Zawadzkiej

Sporządzanie aktów notarialnych z Kancelarią notarialną Sp. p. Małgorzaty Klukowskiej i Magdaleny Głowińskiej-Zawadzkiej

Akty notarialne mają za zadanie potwierdzić dokonanie czynności prawnej w sytuacjach, gdy zobowiązują do tego aktualne normy prawne lub uprzednie ustalenia stron. Sporządzania tego rodzaju dokumentów mogą podjąć się tylko notariusze tacy jak między innymi pracownicy Kancelarii notarialnej Sp. p. Małgorzaty Klukowskiej i Magdaleny Głowińskiej-Zawadzkiej. Więcej na ten temat piszemy w poniższym artykule. Zapraszamy.

Czym jest akt notarialny?

Tak jak wspomnieliśmy już o tym wcześniej, według ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawa o notariacie akt notarialny może być sporządzony tylko i wyłącznie przez notariusza. Osoba ta posiada bowiem nie tylko niezbędne tu kwalifikacje, ale należy także do grona zawodów zaufania publicznego. Jedynie w szczególnych przypadkach oraz przy jednoczesnym uzyskaniu upoważnienia od ministra sprawiedliwości wydanego na wniosek ministra spraw zagranicznych jest możliwe sporządzenie aktu notarialnego przez polskiego konsula.

Jeżeli natomiast mowa o sporządzaniu tego rodzaju dokumentacji, to należy podkreślić, iż w świetle polskiego prawa akt notarialny musi zachować szczególna formę z uwagi na kwestie pewności oraz bezpieczeństwa dotyczącego obrotu prawnego. Kancelaria notarialna Sp. p. Małgorzaty Klukowskiej i Magdaleny Głowińskiej-Zawadzkiej z siedzibą w Jeleniej Górze funkcjonuje na rynku już od 2006 roku, a jej pracownicy służą Państwu fachową pomocą oraz dużą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Jakie formy mogą przybrać akty notarialne?

Według przepisów prawnych nie ma jednoznacznych wytycznych co do formy aktu notarialnego. Należy jedynie zachować tutaj ważność czynności prawnych. Dokument ten musi być bowiem stworzony przez notariusza, który zajmuje się redagowaniem treści aktu pod kątem koncepcji prawnej, uwzględniając przy tym wolę stron. Istotne jest tu również zachowanie specyficznej dla tego rodzaju dokumentów formy językowej mającej za zadanie wyeliminować wszelkie niejasności. Każdy akt notarialny musi być też za każdym razem odczytany tuż po jego sporządzeniu.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas